คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นลำดับ ประเภทกิจการ ชื่อบริษัท โทรศัพท์ ที่ตั้งสนง.ใหญ่ จังหวัด เก็บสินค้าประเภท พื้นที่เก็บสินค้าทั้งหมด พื้นที่เก็บสินค้าคงเหลือ มาตรฐาน
1 คลัง คลังสินค้าเคมี THAI CHEMICAL TERMINAL 0-2641-7041 607 อาคารโตโยต้า ทูโช ซอย ถนน อโศกดินแดง อำเภอ ดินแดง ตำบล ดินแดง กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 90 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางยอ 1834.62 ตร.ม 0 ตร.ม
2 คลัง ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า SONGSERM VIVATTANA WAREHOUSE (02) 437-4067, 437-7303 2,6,8,12-14 ซอย ถนน เชียงใหม่ อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 2,6,8,12-14 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน 1652 ตร.ม 0 ตร.ม
3 คลัง ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE 0 5622 1486 0 5622 1486 2287 17,19 ซอย ถนน สุขีโมกข์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล ปากน้ำโพ นครสวรรค์ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 44/1-3 ซอย ถนน จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ตก 22019 ตร.ม 0 ตร.ม
4 คลัง ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า 0 2233 8167 02-2332145-7 68 ซอย ถนน ทรัพย์ อำเภอ บางรัก ตำบล สี่พระยา กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป BSI
ที่ตั้งคลังสินค้า 90 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล ปากจั่น 52977.22 ตร.ม 0 ตร.ม
5 คลัง ธีรชัยคลังสินค้า TEERACHAI WAREHOSE 0 2425 8989 ต่อ 123 (คุณยุ้ย, คุณเสาวลักษณ์) 239 ซอย กำนันเจิม ถนน สุขสวัสดิ์ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 332 ซอย กำนันเจิม ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด 360 ตร.ม 360 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล ทรงคนอง 4349.46 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 327 ซอย กำนันเจิม ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด 1092 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 323 ซอย กำนันเจิม ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด 1000.2 ตร.ม 0 ตร.ม
6 คลัง ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse (02) 282-2022 794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น4 ซอย ถนน กรุงเกษม อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำบล วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 82 ซอย วัดแค ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด 17550 ตร.ม 17550 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 38/8 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล โพสะ 12960 ตร.ม 12960 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 142 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางบาล ตำบล บ้านกุ่ม 15900 ตร.ม 15900 ตร.ม
7 คลัง เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ S.M.C. LOGISTICS 0 2415 4198,0 3442 2375 139 ซอย ถนน พระรามที่ 2 อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด สมุทรสาคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 213/4-6 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง 57219.02 ตร.ม 55090 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 14/10 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง 65400 ตร.ม 66420 ตร.ม
8 คลัง ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) TTK LOGISTICS (THAILAND) 0 3846 8020-27 700/187,189 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.57 อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม ISO 9000 มาตรฐานคลังสินค้า ISO 14001 ISO 9001 : 2000
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/187,189 นิคมอมตะนคร ซอย อมตะ 9 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 32700 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 252 ซอย นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ แปลงยาว ตำบล หัวสำโรง 9200 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 911/88 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล เขาคันทรง 15092 ตร.ม 0 ตร.ม
9 คลัง เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ BEST BONDED WAREHOUSE COMPANY LIMITED (02) 294-4811-3,7501531-5 3/2-4 ซอย ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม.12) อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 3/2-4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ 18000 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 14/2-9 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล เชียงรากน้อย 48708 ตร.ม 0 ตร.ม
10 คลัง พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง P.K.MARINE TRADING 077-284-916-8 99/19 ซอย ถนน ถนนสุราษฎร์-นครศรี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง สุราษฎร์ธานี สินค้าอุตสาหกรรม ISO 9001
ที่ตั้งคลังสินค้า ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 11 ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 121/10 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง 364.64 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 121/4-5 ซอย - ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง 11151.79 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 41/9 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางปะกง 1970.02 ตร.ม 0 ตร.ม
11 คลัง มหชนคลังสินค้า MAHACHON WAREHOUSE 02-234-2740-3 02 233 6460-9 78 อาคารเกียรตินาคิน ชั้น 10 ซอย กัปตันบุช ถนน เจริญกรุง อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 78 ซอย กัปตันบุช ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก 700 ตร.ม 0 ตร.ม
12 คลัง อ่างทองคลังสินค้า ANGTHONG WAREHOUSE CO.,LTD. (02) 210-0878-80 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ซอย ถนน สาทรใต้ อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 5 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางเสด็จ 10341.5 ตร.ม 0 ตร.ม
13 คลัง เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND) 026868999 89 ชั้น 2 ซอย วัดสวนพูล ถนน เจริญกรุง อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 719/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 18592.92 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 500/25 เหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ตาสิทธิ์ 29748 ตร.ม 0 ตร.ม
14 คลัง เคอรี่ สยามซีพอร์ต KERRY SIAM SEAPORT LIMITED 0-2686-8999 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 804 ซอย วัดสวนพูล ถนน เจริญกรุง อำเภอ บางรัก ตำบล บางรัก กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 113/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 92626 ตร.ม 92626 ตร.ม
15 คลัง ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS 0-2398-7522-4, 0-2748-7159 890 ซอย ถนน ลาซาล อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม ISO 9001 มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 890 ซอย สุขุมวิท105 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา 9000 ตร.ม 9000 ตร.ม
16 คลัง ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า UNITED THAI WAREHOUSE 02 1817028-40 31/11 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.36) อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม ISO 9001 มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 31/11 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 10280.04 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 118/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 14077 ตร.ม 3631 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/489 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 6814.8 ตร.ม 6815 ตร.ม
17 คลัง โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) TOLL WAREHOUSE (THAILAND) CO., LTD. (02) 769 8900 49/1 ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.21 อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 102/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 27800.37 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 313/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บึง 10656 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 49/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ 16403 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 462 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล หนองป่าครั่ง 1260 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 39/1 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล เวียงยอง 5400 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 368/2 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม 7200 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/33 ซอย รุ่งเจริญ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 6841.8 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 121/10 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 274 ซอย ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล บ้านทุ่ม 3585 ตร.ม 3585 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 123/19,23,24 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 3024 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 789/12 ซอย โครงการ TIP 7 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 4116 ตร.ม 0 ตร.ม
18 คลัง ชัยยงคลังสินค้า CHAIYONG WAREHOUSE 0 2251 4302, 0 2251-3239 183 รีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 7 ซอย ถนน ราชดำริ อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 59 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางไทร ตำบล ช้างใหญ่ 8200.44 ตร.ม 7700 ตร.ม
19 คลัง โชคชัยคลังสินค้า test 33333 1 ซอย 2 ถนน 3 อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 112 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล คลองสะแก 14306.38 ตร.ม 14306.38 ตร.ม
20 คลัง เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) SG Sagawa (Thailand) Co.Ltd. (02) 501-1282-90, 3127209-17 138 ซอย ถนน ถนนติวานนท์ อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางกะดี ปทุมธานี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 138 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางกะดี 17056 ตร.ม 0 ตร.ม
21 คลัง ตะล่อมสินคลังสินค้า TALOMSIN WAREHOUSE 02 8731129,02 2946300 110/1 ซอย สุขสวัสดิ์ 29 ถนน สุขสวัสดิ์ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 110/1 ซอย สุขสวัสดิ์29 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราษฎร์บูรณะ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 110/1 ซอย สุขสวัสดิ์29 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ 950.02 ตร.ม 0 ตร.ม
22 คลัง ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE 0 2183 4567 90 ซอย สยามไซโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรงกลาง สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 90 ซอย สยามไซโล ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรงกลาง 51718.56 ตร.ม 51721 ตร.ม
23 คลัง บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS 0-2324-0790 596 อุตสาหกรรมบางปู ซอย 13/14 ถนน พัฒนา 1 อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม ISO 9001 มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 596 ซอย 13/14 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา 16555.76 ตร.ม 0 ตร.ม
24 คลัง บุญเจริญคลังสินค้า BOON CHAREON WAREHOUSE COMPANY LIMITED 0-2282-0662 115 ซอย ถนน หลานหลวง อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำบล วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 36 ซอย สุขสวัสดิ์ 45 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางครุ 16787 ตร.ม 16787 ตร.ม
25 คลัง มิตรผลคลังสินค้า MITR PHOL WAREHOUSE 0 2861 7847 78/2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 78/1-3 ซอย วัดแค ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด 24713.2 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 36 ซอย สุขสวัสดิ์ 45 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางครุ 12072.95 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 23 ซอย นานาพรรณ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางยอ 17195.47 ตร.ม 0 ตร.ม
26 คลัง มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand) 02-715-6590-91 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 130 ซอย โนนสมบูรณ์ ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ ปากช่อง ตำบล จันทึก 300 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 222/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล บ้านระกาศ 2250 ตร.ม 11250 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 335/7 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 18081 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 89/5 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 2250 ตร.ม 2250 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 222/10-11 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล บ้านระกาศ 5550 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 11/10 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 15120 ตร.ม 15120 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 222/12-15 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล บ้านระกาศ 9150 ตร.ม 9150 ตร.ม
27 คลัง ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE 02 381 8532-34 02 381 8537-40 1000/24 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 11 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท 55 อำเภอ วัฒนา ตำบล คลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 136ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด 11922.9 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 434/ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด 17148 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 11/ข ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล ป่าโมก 11700 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 556/ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด 16848 ตร.ม 0 ตร.ม
28 คลัง ศรีเมืองคลังสินค้า Srimuang Warehouse 02 2222 501 0 2395 4515,0 2211 1264 679/1 ซอย ปีไทย ถนน สุขุมวิท อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่ สมุทรปราการ สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 679/1 หมู่ที่ 1 ซอย บีไทย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่ 1800 ตร.ม 1800 ตร.ม
29 คลัง อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล ANGTHONG SUGAR TERMINAL 0 2619 0680-89 ต่อ 206 (คุณรุจิวรรณ) 408/145 พหลโยธินเพลส ชั้น 34 ซอย ถนน พหลโยธิน อำเภอ พญาไท ตำบล สามเสนใน กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด 31152 ตร.ม 31152 ตร.ม
30 คลัง อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD. 0-2231-5780-4 49 เอเซียเสริมกิจทาวเวอร์ ชั้น 6 ซอย 3 ซอย พิพัฒน์ ถนน สีลม อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1019/1 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1019/1 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย 10595 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า เช่าจาก บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล บางโพงพาง 17954 ตร.ม 5529 ตร.ม
31 คลัง อ่าวไทยคลังสินค้า AAWTHAI WAREHOUSES 0 2861 7888 78/2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม ISO 9001
ที่ตั้งคลังสินค้า ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 43408 ตร.ม 43408 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังW6 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 4500 ตร.ม 4500 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 51/4 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 17712 ตร.ม 17712 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 11 ซอย ถนน จังหวัด อุดรธานี อำเภอ หนองหาน ตำบล หนองสระปลา 5400 ตร.ม 5400 ตร.ม
32 ไซโล ไทยไซโลและอุตสาหกรรม THAI SILO AND INDUSTRY COMPANY LIMITED 02-2511760 183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 7 ซอย ถนน ราชดำริ อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร
33 ไซโล นครราชสีมาสิริโชคชัย NAKHONRATCHASIMA SIRICHOKECHAI CO.,LTD. 044 2124 91-6 85-86 ซอย ถนน ราชสีมา-โชคชัย อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หนองบัวศาลา นครราชสีมา
ที่ตั้งคลังสินค้า 85-86 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หนองบัวศาลา 12639.63 ตร.ม 0 ตร.ม
34 ไซโล เจียเม้ง CHIA MENG CO.,LTD. 044240800 119 ซอย ถนน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ตำบล หนองงูเหลือม นครราชสีมา สินค้าเกษตร HACCP ISO 9001 GMP มาตรฐานไซโล
ที่ตั้งคลังสินค้า 119 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ตำบล หนองงูเหลือม 21013.8 ตร.ม 0 ตร.ม
35 ไซโล ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) Tonghua Buayai (1994) 044-292222 44 ซอย ถนน นิเวศรัตน์ อำเภอ บัวใหญ่ ตำบล ด่านช้าง นครราชสีมา สินค้าเกษตร ISO 14000 HACCP ISO 9001 GMP มาตรฐานไซโล
ที่ตั้งคลังสินค้า 44 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ บัวใหญ่ ตำบล ด่านช้าง 2561.92 ตร.ม 0 ตร.ม
36 ไซโล โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) THANYARUNGROENCHAI (THAILAND) 044 371 346-7 044 207 777 388 ซอย ถนน มิตรภาพ อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล บ้านโพธิ์ นครราชสีมา สินค้าเกษตร มาตรฐานไซโล
ที่ตั้งคลังสินค้า 388 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล บ้านโพธิ์ 1526.04 ตร.ม 0 ตร.ม
37 ไซโล ชัยยงไซโลการเกษตร CHAIYONG AGRICULTURAL SILO CO.,LTD. 02-251-5220 183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 7 ซอย ถนน ราชดำริ อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร
ที่ตั้งคลังสินค้า 59 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางไทร ตำบล ช้างใหญ่ 4598.18 ตร.ม 0 ตร.ม
38 ไซโล ซี.พี.อินเตอร์เทรด C.P.INTERTRADE CO.,LTD. 02-6258000 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ซอย ถนน สีลม อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร
ที่ตั้งคลังสินค้า 177/2 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง 2458.89 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 3/2-4 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ ตำบล วังแดง 6574.08 ตร.ม 0 ตร.ม
39 ไซโล เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส NCA.ENTERPRISE COMPANY LIMITED 026758430-8 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 26 ซอย ถนน สาทรใต้ อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร
ที่ตั้งคลังสินค้า 59 ซอย ถนน จังหวัด สระบุรี อำเภอ บ้านหมอ ตำบล บางโขมด 2138.47 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 29 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ ตำบล ศาลาลอย 4370.62 ตร.ม 0 ตร.ม
40 ห้องเย็น กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์ KITTITANA DISTRIBUTOD CO.,LTD. 035-215725 222 ซอย ถนน พหลโยธิน อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร พระนครศรีอยุธยา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ ISO 9001
ที่ตั้งคลังสินค้า 222 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร 1550 ตร.ม 0 ตร.ม
41 ห้องเย็น พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ PREMIER FROZEN PRODUCTS (02) 3011001,3011223 1 ซอย พรีเมียร์2 ถนน ศรีนครินทร์ อำเภอ ประเวศ ตำบล หนองบอน กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 98/1 ซอย ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 1699.5 ตร.ม 0 ตร.ม
42 ห้องเย็น มหาชัยห้องเย็น AHACHAAICOLD STORAGE COMPANY LIMTED (034)412196 137/12 ซอย ถนน สหกรณ์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 137/12 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย 577 ตร.ม 0 ตร.ม
43 ห้องเย็น เศรษฐชล SETHACHON CO.,LTD. 02-316-0421-8 225 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน เทพารักษ์ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 225 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 607.5 ตร.ม 0 ตร.ม
44 ห้องเย็น ห้องเย็นบางหญ้า 034 - 425374 1271 ซอย ถนน วิเชียรโชฏก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 1271 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย 1120 ตร.ม 0 ตร.ม
45 ห้องเย็น อยู่ยงพัฒนา U.YONG DEVELOPMENT CO., LTD. 0 2222 0666 1244-1250 ซอย ถนน ทรงวาด อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 523/1 ซอย วัดจันทร์ใน (ประดู่ 1)(เจริญราษฎร์ 10) ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล สีลม 1188 ตร.ม 0 ตร.ม
46 ห้องเย็น แปซิฟิค ห้องเย็น PACIFIC COOD STORAGE (034)8342224 47/19 ซอย ถนน พระราม 2 อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 47/19 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 14466.25 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 47/29 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 14690 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 33/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 6048 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 47/39 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 4507.52 ตร.ม 0 ตร.ม
47 ห้องเย็น คาลิกห้องเย็น PRODUCTS COLD STORAGE CO.,LTD. 0 2387 1613 333 ซอย วัดทองคง ถนน สุขาภิบาล อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 333 ซอย วัดทองคง ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน 4392 ตร.ม 0 ตร.ม
48 ห้องเย็น เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd. 02 923 9140-2 55/3 ซอย ถนน บางกรวย-ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย นนทบุรี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/3 ซอย ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย 2262 ตร.ม 0 ตร.ม
49 ห้องเย็น อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED 02 2850051 21/49-50 ซอย ถนน สาทรใต้ อำเภอ สาทร ตำบล ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 5/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 150 ตร.ม 0 ตร.ม
50 ห้องเย็น ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์ SEA BONANZA FOOD CO.,LTD. 02-3322765-7 334 ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนน สุขุมวิท อำเภอ พระโขนง ตำบล พระโขนง กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 48-49 ซอย ทรัพย์มหาโชค ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 1423.1 ตร.ม 0 ตร.ม
51 ห้องเย็น ห้องเย็นอยุธยา AYUTTHAYA COOL STOCKED LIMITED PARTNERSHIP 0 3524 1090 127 ซอย ถนน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ตำบล ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 125 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ตำบล บ้านเกาะ 1270 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 127 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ตำบล ไผ่ลิง 240 ตร.ม 0 ตร.ม
52 ห้องเย็น ปิติซีฟูดส์ PITI SEAFOODS.CO.,LTD. (074) 378400-9 074-207631-2 125/1 ซอย ถนน สงขลา-ปัตตานี อำเภอ จะนะ ตำบล บ้านนา สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 125/1 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ จะนะ ตำบล บ้านนา 21065.825 ตร.ม 0 ตร.ม
53 ห้องเย็น พีดีเอส ฟู๊ดส์ PDS FOODS CO.,LTD. 5991356-9 13/14 ซอย ถนน อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูขวาง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 13/4 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูขวาง 915 ตร.ม 0 ตร.ม
54 ห้องเย็น มหาชัย มารีนฟู้ดส์ MAHACHAIMARINE FOODS CO.,LTD. 034-834431-3 82 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 82 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 7300 ตร.ม 0 ตร.ม
55 ห้องเย็น วี.เอ็ม.ฟู้ด V.M.FOOD CO.,LTD. 02-902-9989-90 15/1 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 15/1 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 2266.2 ตร.ม 0 ตร.ม
56 ห้องเย็น แวนด้า โฟรเซ่น VANDA FROZEN CO.,LTD. 034-641-442-3 56 ซอย ถนน อำเภอ ท่ามะกา ตำบล แสนตอ กาญจนบุรี พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 56 ซอย ถนน จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ท่ามะกา ตำบล แสนตอ 3902.4 ตร.ม 0 ตร.ม
57 ห้องเย็น ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์ SRIPITAK FROZEN FOODS CO., LTD. 02 7035083 250 ซอย ถนน ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 250 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน 9112.5 ตร.ม 0 ตร.ม
58 ห้องเย็น ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD. 92 ซอย ถนน กิ่งแก้ว อำเภอ ตำบล อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 92 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 1000 ตร.ม 0 ตร.ม
59 ห้องเย็น ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ TAIBAN FISHERY CO.,LTD. 0-2755-2828 - 30 , 0-2703-3307 14 ซอย ถนน ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 14 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน 4065 ตร.ม 0 ตร.ม
60 ห้องเย็น บางกอก ซีฟู้ด BANGKOK SEAFOOD CO.,LTD. 034-834452-4 66/8 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 66/8 , 66/19 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 5973 ตร.ม 0 ตร.ม
61 ห้องเย็น นิ่มซี่เส็งห้องเย็น Nim See Seng 053-244-140 368/7 ซอย ถนน เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ พืชผักและผลไม้ ISO 9001 : 2000
ที่ตั้งคลังสินค้า 368/7 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม 1596.45 ตร.ม 0 ตร.ม
62 ห้องเย็น โชคสมุทรมารีน CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD. 034412612 57/40 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 57/40 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 8263 ตร.ม 0 ตร.ม
63 ห้องเย็น เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป CHIANGMAI BURAPA FROZEN STORAGE GROUP CO.,LTD 053-481498 247 ซอย ถนน เชียงใหม่-ฮอด กม.29 อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านกลาง เชียงใหม่ พืชผักและผลไม้ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 247 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านกลาง 4430 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 388 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านกลาง 3300 ตร.ม 0 ตร.ม
64 ห้องเย็น ตองแปดห้องเย็น THONGPAD COLD STORAGE CO.,LTD 0 2908 3839,0 2908 3859 37 ซอย ไอยรา 4/1 ถนน ไอยรา อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 37 ซอย ไอยรา 4/1 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1675.2 ตร.ม 0 ตร.ม
65 ห้องเย็น ชัยนาวีห้องเย็น CHAINAVEE COLDSTORAGE CO.,LTD. 034-820307-16 1258 ซอย ถนน วิเชียรโชฎก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 1258 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย 5353.8465 ตร.ม 0 ตร.ม
66 ห้องเย็น สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์ SAMART FROZEN FOODS Co.,Ltd. 077-522361-4 99/11 ซอย ถนน อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล ท่ายาง ชุมพร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
66.1 สำนักงาน สาขา 43/3 ซอย ถนน จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล ท่ายาง
ที่ตั้งคลังสินค้า 43/3 ซอย ถนน จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล ท่ายาง 0 ตร.ม 0 ตร.ม
67 ห้องเย็น ไทยพิพัฒน์ ซีเอส THAIPIPAT C.S. LIMITED PARTNERSHIP 0 3671 2826 18 ซอย วัดห้วยลี่ ถนน มิตรภาพ อำเภอ เมืองสระบุรี ตำบล ตลิ่งชัน สระบุรี อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 18 ซอย วัดห้วยลี่ ถนน จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมืองสระบุรี ตำบล ตลิ่งชัน 810 ตร.ม 0 ตร.ม
68 ห้องเย็น เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น Asian Sea Corporation Public Company Limited 034-822700-4 55/2 ซอย ถนน พระราม 2 อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางกระเจ้า สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 5/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บ้านบ่อ 43202.4725 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางกระเจ้า 2386 ตร.ม 0 ตร.ม
69 ห้องเย็น 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ 11 WONGJORN TRADING & COLD STORAGE CO.,LTD. 0 7432 6222 ต่อ 5 ,0 7432 2637-40 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล บ่อยาง สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 34 ซอย 3 ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล บ่อยาง 2097.3 ตร.ม 0 ตร.ม
70 ห้องเย็น ทิพย์เกษตร THIP KASET CO.,LTD. 053-836131-33 179 ซอย ถนน อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านแม เชียงใหม่ พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 179 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านแม 1748 ตร.ม 0 ตร.ม
71 ห้องเย็น ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD. 02-651-4515 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 18 ซอย ถนน วิทยุ อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/1 ซอย สุทธิสาร ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรง 8120.1 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 131 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล สนับทึบ 23035.095 ตร.ม 0 ตร.ม
71.1 สำนักงาน สาขา 59/1 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทราบางนา-ตราด อำเภอ บางปะกง ตำบล บางปะกง
ที่ตั้งคลังสินค้า 59/1 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางปะกง 0 ตร.ม 0 ตร.ม
72 ห้องเย็น ห้องเย็นสินภักดี SINPAKDI COLD STORAGE CO., LTD. 074-712069, 721852 509 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสตูล ตำบล ตำมะลัง สตูล พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 509 ซอย ถนน จังหวัด สตูล อำเภอ เมืองสตูล ตำบล ตำมะลัง 900 ตร.ม 0 ตร.ม
73 ห้องเย็น อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) INOUEKI (THAILAND) CO.,LTD 0 2503 7512,0 2503 7522,0 25038379 72/5 ซอย ถนน สรงประภา อำเภอ ดอนเมือง ตำบล สีกัน กรุงเทพมหานคร อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 340 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล ดอนเมือง 79.75 ตร.ม 0 ตร.ม
74 ห้องเย็น ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ Thai Nippon Cold Storage Co.,Ltd. 035-330046-52 1/21 ซอย A3 ถนน โรจนะ อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม พระนครศรีอยุธยา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/21 ซอย A5 ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม 2212 ตร.ม 0 ตร.ม
75 ห้องเย็น พิสิฐอุตสาหกรรม Phisith Industrial Co.,Ltd. 053-552425-7 84/1-2 ซอย ถนน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง ลำพูน พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 84/1-2 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง 3823.65 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 145 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง 4050 ตร.ม 0 ตร.ม
76 ห้องเย็น โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD. 044 952 069 คลังสินค้า 044 294 637 257 ซอย ถนน มิตรภาพ อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ นครราชสีมา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ อื่นๆ อื่นๆ
ที่ตั้งคลังสินค้า 257 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ 1155 ตร.ม 0 ตร.ม
77 ห้องเย็น เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) Thepmanee Coldstorage (Taladthai) 0 2520 4413-8 34/16 ซอย ไอยรา 5/3 ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 34/16 ซอย ไอยรา 5/3 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 3528 ตร.ม 0 ตร.ม
78 ห้องเย็น เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD. 02-675-0712 44/4 ซอย เจริญกรุง 69 ถนน อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 26 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 8823 ตร.ม 0 ตร.ม
79 ห้องเย็น ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต TANYATANA IMPORT EXPORT CO., LTD. 0 2908 3342 25/4 ซอย เอราวัณ 2 ถนน เอราวัณ อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 25/4 ซอย เอราวัณ 2 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 720 ตร.ม 0 ตร.ม
80 ห้องเย็น ซีพีแรม CPRAM Company Limited. 02-8448100 177 ซอย ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง ปทุมธานี อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 177 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง 2068.0625 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 13/5,13/15 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูขวาง 3421 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 410 ซอย ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล ท่าพระ 334.64 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 115 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน ตำบล เขาหัวควาย 1141.961 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 177 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล ป่าสัก 1155.88 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 789/173 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 2350.07 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 139 ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล ลำปลาทิว 301.218 ตร.ม 0 ตร.ม
81 ห้องเย็น ปิติห้องเย็น PITI COLD STORAGE CO.,LTD. 02-389-2213,02-389-5597,023954277,02-3950808 333,333/1 ซอย ถนน ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน สมุทรปราการ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 333,333/1 ซอย โรงงานกระดาษ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน 10092 ตร.ม 0 ตร.ม
82 ห้องเย็น เกษตรห้องเย็น AGRICUL COLD STORAGE CO.,LTD. 025331928 29/2 ซอย ถนน รังสิต-นครนายก อำเภอ ธัญบุรี ตำบล บึงยี่โถ ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 29/2 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี ตำบล บึงยี่โถ 1650 ตร.ม 0 ตร.ม
83 ห้องเย็น คิงส์ เฟรช King Fresh Co, Ltd. 0 2529 0907 9/19 ซอย เทพกุญชร 2 ถนน เทพกุญชร 2 อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/19 ซอย เทพกุญชร 22 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 808 ตร.ม 0 ตร.ม
84 ห้องเย็น เค.แอล. ห้องเย็น K.L. COLDSTORAGE CO.,LTD. 0 3488 0223-25 78 ซอย ถนน ธนบุรี-ปากทท่อ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 78 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 3325.5 ตร.ม 0 ตร.ม
85 ห้องเย็น เคเอฟฟู้ดส์ KF FOODS LIMITED 034-417444 1 ซอย ถนน บ้านปลายคลองครุ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 9684 ตร.ม 0 ตร.ม
86 ห้องเย็น โชคนาวีห้องเย็น 034-771407-8 28 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ตำบล แหลมใหญ่ สมุทรสงคราม อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 28 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสงคราม อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ตำบล แหลมใหญ่ 5135.8404 ตร.ม 0 ตร.ม
87 ห้องเย็น โชคมหาชัยมารีน CHOKMAHACHAI MARINE CO.,LTD. 034834455-6 79/4 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 79/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 5576.25 ตร.ม 0 ตร.ม
88 ห้องเย็น ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD. 034428241 1264 ซอย ถนน วิเชียรโชฏก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 1264 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย 7784.7525 ตร.ม 0 ตร.ม
89 ห้องเย็น เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) THEPMANEE COLDSTORAGE(CHANTHABURI) CO.LTD. 02-675-0711-2 44 ซอย เจริญกรุง 69 ถนน อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 121 ซอย ถนน จังหวัด จันทบุรี อำเภอ นายายอาม ตำบล นายายอาม 7272 ตร.ม 0 ตร.ม
90 ห้องเย็น ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ THAI AGRO EXCHANGE CO,.LTD. 02 908 4490-9 31 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้ GMP ISO 14001: 2004 ISO 9001 : 2008 HACCP HALAL อื่นๆ
ที่ตั้งคลังสินค้า 101 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 900 ตร.ม 0 ตร.ม
91 ห้องเย็น ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ THAI MAX COLD STORAGE CO.,LTD. 02-181-7150-5 99/9 ซอย วัดบัวโรย ถนน บางนา-ตราด กม.23 อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/9 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 50.35 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 78/3 2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา 13001.49 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 65/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ 4207.5 ตร.ม 0 ตร.ม
92 ห้องเย็น ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด THAI ROYAL FROZEN FOOD CO., LTD. 034-423302-4 1265 ซอย ถนน วิเชียรโชฎก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 119/99 ซอย คลองบางหญ้า ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าจีน 4608 ตร.ม 0 ตร.ม
93 ห้องเย็น ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์ THAI WORLD FOODS AND FRUITS.CO.,LTD 02-9086698 70 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 70 ซอย เทพกุญชร 35 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 870 ตร.ม 0 ตร.ม
94 ห้องเย็น ธารสมุทรฟู้ด TRANSAMUT FOOD CO.,LTD. 02-4344116-7 30 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 51 ถนน อำเภอ บางพลัด ตำบล บางบำหรุ กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
95 ห้องเย็น บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส BANGKOK COLD STORAGE SERVICE LTD. 02-3835641-4 1377 ซอย ถนน เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล เทพารักษ์ สมุทรปราการ พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 1377 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล เทพารักษ์ 4073.7 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 777 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 5040 ตร.ม 0 ตร.ม
96 ห้องเย็น ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น PITI CENTER COLD STORAGE CO.,LTD 035 257 000-3 9/9-10 ซอย ถนน พหลโยธิน อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร พระนครศรีอยุธยา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/9-10 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร 11568 ตร.ม 0 ตร.ม
97 ห้องเย็น ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD. 035-723-431-6 85 ซอย ถนน พหลโยธิน อำเภอ วังน้อย ตำบล สนับทึบ พระนครศรีอยุธยา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 85 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล สนับทึบ 34080 ตร.ม 0 ตร.ม
98 ห้องเย็น ปิติมหาชัยห้องเย็น PITIMAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD. 034-414112-19 9/9 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/9 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 14922 ตร.ม 0 ตร.ม
99 ห้องเย็น ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น MAHATTANA ICE FACTORY AND STORAGE CO., LTD. 023845321 210 ซอย ถนน สุขุมวิท อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ปากน้ำ สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 210 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ปากน้ำ 2160 ตร.ม 0 ตร.ม
100 ห้องเย็น เฟรช แอนด์ คูล FRESH AND COOL CO.,LTD. 053 850746,053-213309 97 ซอย วัดต้นยางหอม ถนน สมโภชน์ 700 ปี เชียงใหม่ อำเภอ สารภี ตำบล ไชยสถาน เชียงใหม่ พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 97 ซอย วัดต้นยางหอม ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สารภี ตำบล ไชยสถาน 189 ตร.ม 0 ตร.ม
100.1 สำนักงาน สาขา 9 ซอย พหลโยธิน9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานครพหลโยธิน อำเภอ จตุจักร ตำบล จตุจักร
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/3 ซอย พหลโยธิน9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล จตุจักร 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/2 ซอย พหลโยธิน9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล จตุจักร 0 ตร.ม 0 ตร.ม
101 ห้องเย็น ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท U.H.I. TALAAD THAI CO.,LTD 02 9082880-2 99/3 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/3 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 3649.2372 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/14 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 2567.8 ตร.ม 0 ตร.ม
102 ห้องเย็น รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd. 0951650874 57/6 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น GMP
ที่ตั้งคลังสินค้า 57/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 9810.32 ตร.ม 0 ตร.ม
103 ห้องเย็น รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น R R P 044928855 1241 ซอย ถนน อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ นครราชสีมา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 1241 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ 824 ตร.ม 0 ตร.ม
104 ห้องเย็น ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น Lucky Star Cold Storage Co.,Ltd 0 2323 2666 888/8 ซอย ถนน สุขุมวิท อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่ สมุทรปราการ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่ 4934.489 ตร.ม 0 ตร.ม
105 ห้องเย็น วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย V.S.I. UNION-THAI CO.,LTD. 034 421882 980/5 ซอย ถนน วิเชียรโชฎก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 980/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย 1172.75 ตร.ม 0 ตร.ม
106 ห้องเย็น ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น SAKSAWAD COLDSTORAGE CO.,LTD. 034 861 415 81 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 81 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 120115 ตร.ม 0 ตร.ม
107 ห้องเย็น ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED 0 3443 4154 369 ซอย ถนน พระราม 2 อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางโทรัด สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 369 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางโทรัด 2338 ตร.ม 0 ตร.ม
108 ห้องเย็น ห้องเย็นปรมี PARAME COLDSTORAGE CO.,LTD. 0 5385 4800 053 241 600 133 ซอย ถนน ชม.-พร้าว อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 133 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม 648 ตร.ม 0 ตร.ม
109 ห้องเย็น ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ PONGTIP COLDSTORAGE CO.,LTD. 034820629 1280 ซอย ถนน วิเชียรโชฏก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 1100 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย 1782.9 ตร.ม 0 ตร.ม
110 ห้องเย็น ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD. 0 0437 2907-8, 0 2437 7858, 0 2438 4948 452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน ท่าดินแดง อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน 323.6 ตร.ม 0 ตร.ม
111 ห้องเย็น อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD 034-837727-30 ต่อ 14 48/10, 48/28 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/10, 48/28 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 6360 ตร.ม 0 ตร.ม
112 ห้องเย็น องกรณ์ห้องเย็น ONGKORN COLD STORAGE CO., LTD. 034-412730 ,425985 60/104 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 60/104 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 895 ตร.ม 0 ตร.ม
113 ห้องเย็น อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น ANUSORN MAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD. 034-414-161-4 59/6 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 59/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 3620 ตร.ม 0 ตร.ม
114 ห้องเย็น อะกรี เวิลด์ AGRI WORLD CO., LTD. 035-287-450 101/1 ซอย ถนน อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม พระนครศรีอยุธยา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 101/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม 7966 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/8 ซอย อนามัย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด 1620 ตร.ม 0 ตร.ม
115 ห้องเย็น อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี Asahi FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED (034) 841 286 100 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 100 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก 1961 ตร.ม 0 ตร.ม
116 ห้องเย็น อินเตอร์ เฟรช INTER FRESH COMPANY LIMITED 029083208 44/35 ซอย ไอรยา 1 ถนน ไอรยา 1 อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 44/35 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1200 ตร.ม 0 ตร.ม
117 ห้องเย็น อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD. (038) 282107 638/8 ซอย ถนน พิพิธ อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด ชลบุรี อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 638/8 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด 1100 ตร.ม 0 ตร.ม
118 ห้องเย็น เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ N.A.D. COLD STORAGE OCMPANY UNITED 0-3859-5941-42 25/2 ซอย ถนน อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา ฉะเชิงเทรา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 25/2 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา 4242 ตร.ม 0 ตร.ม
119 ห้องเย็น เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง EAIMIMJIT FISHERY CO.,LTD. (034) 251634 34 ซอย ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล หนองปากโลง นครปฐม อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 34 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล หนองปากโลง 335.25 ตร.ม 0 ตร.ม
120 ห้องเย็น ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ IMG FROZEN FOODS CO.,LTD. (034) 837 711 48/6 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น ISO 9001 : 2000
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 6550 ตร.ม 0 ตร.ม
121 ห้องเย็น เกษมสันต์ KASAMSAN CO.,LTD. 053-982 219 053 982 218 11 ซอย ถนน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้ ลำพูน พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 11 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้ 1812 ตร.ม 0 ตร.ม
121.1 สำนักงาน สาขา 54/12 ซอย ถนน จังหวัด ตาก อำเภอ พบพระ ตำบล ช่องแคบ
ที่ตั้งคลังสินค้า 54/12 ซอย ถนน จังหวัด ตาก อำเภอ พบพระ ตำบล ช่องแคบ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
121.2 สำนักงาน สาขา 40 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้
ที่ตั้งคลังสินค้า 40 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
122 ห้องเย็น ที.พี.แปซิฟิค T.P.PACIFIC CO.,LTD. 055-295002-4 149/4 ซอย ถนน อำเภอ เมืองพิษณุโลก ตำบล บ้านป่า พิษณุโลก พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 149/4 ซอย ถนน จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ เมืองพิษณุโลก ตำบล บ้านป่า 840 ตร.ม 0 ตร.ม
123 ห้องเย็น โกลเบิล ฟีช GLOBAL FISH CO., LTD. 034-834818-20 99/5 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 2240 ตร.ม 0 ตร.ม
124 ห้องเย็น เอ็มเคห้องเย็น M K COLD STORAGE CO., LTD. 0 3443 2333-6 69/1 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 69/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 13031 ตร.ม 0 ตร.ม
125 ห้องเย็น ห้องเย็นสะพานคลอง SAPAN KLONG REFRIGERATING CO.,LTD. 038-277590 669/3 ซอย คลองสังเขป ถนน อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด ชลบุรี อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 669/3 ม. ซอย คลองสังเขป ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด 624.065 ตร.ม 0 ตร.ม
126 ห้องเย็น สินชัยห้องเย็น SINCHAI COLDSTORAGE CO.,LTD. 034 834 272 57/34 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 57/34 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 4818.19 ตร.ม 0 ตร.ม
127 ห้องเย็น วิวัฒชัย ฟาร์ม Wiwatchai Farm 081 3765320 99/5 ซอย เทศบาล 4 ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/5 ซอย เทศบาล4 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 349 ตร.ม 0 ตร.ม
128 ห้องเย็น คิงส์ แครอท KINGS CARROT 0 2448 0901 247/3 ซอย ท่ากลาง ถนน จักรเพชร อำเภอ ทวีวัฒนา ตำบล ศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 37/1 ซอย ไอยรา 5 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1516.453 ตร.ม 0 ตร.ม
129 คลัง อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing 02 226-0680 02 225-0200 177 ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 9 ซอย ถนน ราชวงศ์ อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 71,71/1-9 ซอย ขุนศรีนก ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางจาก 7623.88 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 51 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางหญ้าแพรก 960 ตร.ม 0 ตร.ม
130 คลัง เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) K Line Container Service (Thailand) Ltd. 038-774999, 0 3877 5900 77 ซอย ถนน อำเภอ ศรีราชา ตำบล บางพระ ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บางพระ 8260 ตร.ม 8260 ตร.ม
130.1 สำนักงาน สาขา 77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล
ที่ตั้งคลังสินค้า 77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บางพระ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
130.2 สำนักงาน สาขา 700/627 ซอย อมตะนคร ถนน จังหวัด ชลบุรีอมตะ เฟส 6 อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/626 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/627 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 0 ตร.ม 0 ตร.ม
130.3 สำนักงาน สาขา 33 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการบางนา-ตราด อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง
ที่ตั้งคลังสินค้า 33 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 0 ตร.ม 0 ตร.ม
131 ไซโล ยูไนเต็ดเกรนส์ UNITED GRAINS COMPANY LIMITED 02606680-02226120-29 177 ซอย ถนน ราชวงค์ อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 51 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางหญ้าแพรก 3346.32 ตร.ม 0 ตร.ม
132 ไซโล ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส United Silo and Service.Co.,Ltd. 02-2260680,02-2266120-29 177 อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 9 ซอย ถนน สุรวงศ์ อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 51 ซอย สำโรงใต้ ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางหญ้าแพรก 2635.36 ตร.ม 0 ตร.ม
133 คลัง นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD 0 2744 3183 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 12 ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.3 อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 150/34 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 7401 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 219/8 อุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน 9660 ตร.ม 0 ตร.ม
134 คลัง ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส DOUBLE WING SPIRIT SERVICE 02-2068224 2525 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ซอย ถนน พระราม 4 อำเภอ คลองเตย ตำบล กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 82 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล มาบตาพุด 500 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 7 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง 30988.9 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 169/9 นิคมอุตสาหกรรม ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 23811.84 ตร.ม 20000 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 159 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล มาบตาพุด 27282 ตร.ม 27224 ตร.ม
135 ห้องเย็น พิสิฐห้องเย็นลำปาง PSL 054-336 994 054 225 927 708 ซอย ถนน อำเภอ เมืองลำปาง ตำบล ชมพู ลำปาง พืชผักและผลไม้ GMP
ที่ตั้งคลังสินค้า 708 ซอย ถนน จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง ตำบล ชมพู 1500 ตร.ม 0 ตร.ม
136 ห้องเย็น ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ P&DCOLD STORAGE 0-3859-5858 25/2 ซอย ถนน อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา ฉะเชิงเทรา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 78/2 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา 10447.5 ตร.ม 0 ตร.ม
137 คลัง เอส เอส ที คลังสินค้า SST WAREHOUSE COMPANY LIMITED 02-314-0412,02-314-3132,02-318-5514-5 2044/25-27 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 71/9 ซอย สุขสวัสดิ์ 49 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางจาก 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 71,71/1-8 ซอย สุขสวัสดิ์ 49 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางจาก 10943 ตร.ม 0 ตร.ม
138 ห้องเย็น พศภพ 999 PASSAPOP 999 CO.,LTD. 02 5925699 60 ซอย ถนน งามวงศ์วาน อำเภอ จตุจักร ตำบล ลาดยาว กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/9 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 1000 ตร.ม 0 ตร.ม
139 ห้องเย็น ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) HAVI Food Distribution (Thailand) Co.,Ltd. 02 7059305 363 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.23) อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง สมุทรปราการ อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 363 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 535.5 ตร.ม 0 ตร.ม
140 ห้องเย็น เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ NS COLD STORAGE CO.,LTD. 074-336990-2, 074-337177-8 56 ซอย ถนน ไทรงาม อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล บ่อยาง สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์ HACCP ISO 9001 ISO 22000
ที่ตั้งคลังสินค้า 150/2 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล เขารูปช้าง 15451.7278 ตร.ม 0 ตร.ม
141 ห้องเย็น ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล THONGCHAI INTERNATIONAL CO.,LTD. 02 282 8061 ,02 281 7393 325/34 ซอย ถนน หลานหลวง อำเภอ ดุสิต ตำบล สี่แยกมหานาค กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 90 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 2325 ตร.ม 0 ตร.ม
142 ห้องเย็น รุ่งเจริญผล RUNG CHAREON PHON CO.,LTD. 034-2425867 118/35 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าจีน สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 118/35 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าจีน 4400 ตร.ม 0 ตร.ม
143 ห้องเย็น บางแค อกรี เทรดดิ้ง 02-5295783 8/9 ซอย เทพกุญชร2 ถนน เทพกุญชร 2 อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 8/9 ซอย เทพกุญชร 2 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 450 ตร.ม 0 ตร.ม
144 คลัง ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service, Ltd. 02 337 2086-99 11/8-11/9 ซอย ถนน บางนา - ตราด กม. 18 อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานคลังสินค้า
ที่ตั้งคลังสินค้า 370 ซอย ถนน จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช ตำบล ปากพูน 2536.85 ตร.ม 2537 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 72 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซอย ถนน จังหวัด สระบุรี อำเภอ หนองแค ตำบล หนองปลาหมอ 8840 ตร.ม 8840 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 11/8-11/9 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 18274.53 ตร.ม 18275.1 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 444/2-3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 8898.04 ตร.ม 4578 ตร.ม
145 คลัง เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า DEJUDOM TERMINAL AND WAREHOUSE CO.,LTD 0-2753-4171-6 223/21/22 อาคารคันทรี ทาวเวอร์ ชั้นที่9 ซอย ถนน สรรพาวุธ อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 113/28-29 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 13200 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 113/48 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 5760 ตร.ม 0 ตร.ม
146 ไซโล โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา SAMAKHI KIJTHANYA RICE MILLING CO.,LTD. 038-461316, 038-366063 45/3 ซอย ถนน สุขประยูร อำเภอ พนัสนิคม ตำบล หน้าพระธาตุ ชลบุรี สินค้าเกษตร มาตรฐานไซโล
ที่ตั้งคลังสินค้า 45/3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พนัสนิคม ตำบล หน้าพระธาตุ 5439.26 ตร.ม 0 ตร.ม
147 คลัง คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KINTETSU LOGISTICS (THAILAND) 02-7925999, 02-5153888 99 ซอย ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ จตุจักร ตำบล จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/19 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 2904 ตร.ม 2904 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/99 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 4896 ตร.ม 4896 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/98 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 4896 ตร.ม 4896 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/97 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 4896 ตร.ม 4896 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 102/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 4368 ตร.ม 4368 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 141/18 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน 2250 ตร.ม 2250 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 141/19 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน 2700 ตร.ม 2700 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 41/16 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน 1008 ตร.ม 1008 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 158/43 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 1800 ตร.ม 1800 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 75 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล หัวหว้า 17995.5 ตร.ม 17995.5 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/22,48/47 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 1320 ตร.ม 1320 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 121/5 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 1326 ตร.ม 1326 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 2/6 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม 2800 ตร.ม 2800 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 158/42 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 2700 ตร.ม 2700 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 6/2 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม 5400 ตร.ม 5400 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 48/83-84 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 1885 ตร.ม 1885 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 121/6 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 720 ตร.ม 720 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 6/3 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม 5400 ตร.ม 5400 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 7/460 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร 2070 ตร.ม 2070 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 173/19 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 2250 ตร.ม 2250 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 121/1-4 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 2800 ตร.ม 2800 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 60/14 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน 3900.6 ตร.ม 3900.6 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 7/461 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร 2070 ตร.ม 2070 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 173/17 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 3600 ตร.ม 3600 ตร.ม
148 คลัง ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) TATSUMI SHOKAI (THAILAND) 0 3818 5350 700/835 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/875 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ 16560 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 559, 559/1-2 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 6888.84 ตร.ม 0 ตร.ม
149 ห้องเย็น น้ำแข็งบางหญ้า (2000) 034 864 271 - 4 29/3 ซอย ถนน เอกชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 29/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 480 ตร.ม 0 ตร.ม
150 ห้องเย็น ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง CTX HOLDING COMPANY LIMITED 028591761 8 อาคารซีทีเอ็กซ์ กรุ๊ป ชั้น 1 ซอย ถนน กาญจนาภิเษก อำเภอ บางบอน ตำบล บางบอน กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 37/3 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 3832.499 ตร.ม 0 ตร.ม
151 ห้องเย็น หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล NUNG THAI INTERNATIONAL CO.,LTD. 02 9083 403-5 45/319 ซอย ไอยรา 5/4 ถนน ไอยรา 5/4 อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 45/319 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1949.695 ตร.ม 0 ตร.ม
152 คลัง จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ GAC THORESEN LOGISTICS CO.,LTD. 02 650 7400, 0 3818 5090 ext.2 มานพ 26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/888 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล พานทอง 19950 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 63/10 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล เชียงรากน้อย 4200 ตร.ม 4028.15 ตร.ม
153 ห้องเย็น พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น P.C TUNA COLD STORAGES CO.,LTD. 034-877286-9 152 ซอย เทพกาญจนา ถนน เศรษฐกิจ 1 อำเภอ กระทุ่มแบน ตำบล แคราย สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 152 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ กระทุ่มแบน ตำบล แคราย 1428.2 ตร.ม 0 ตร.ม
154 ห้องเย็น โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 02-337-3013 335/29 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.19) อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 335/29 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 6426.06 ตร.ม 0 ตร.ม
155 ห้องเย็น ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) FRUITORY (THAILAND) CO.,LTD. 02-927-8055 41/9 ซอย เทศบาลบางใหญ่ 13 ถนน บางใหญ่-บางคูลัด อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่ นนทบุรี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 41/9 ซอย เทศบาลบางใหญ่ 13 ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่ 600 ตร.ม 0 ตร.ม
156 ห้องเย็น จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD. 02-979-4800 59 ซอย ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูบางหลวง ปทุมธานี อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 59 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูบางหลวง 4080 ตร.ม 0 ตร.ม
157 ห้องเย็น ลีฟู้ดส์ Lee Foods Company Limited 034-494499 29/88 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 29/88 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด 800 ตร.ม 0 ตร.ม
158 ห้องเย็น เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ MMP FOODS CO.,LTD. 034-841281-85 208/2 ซอย ถนน ธรรมคุณากร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โกรกกราก สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 208/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โกรกกราก 3960 ตร.ม 0 ตร.ม
159 ห้องเย็น วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ VONGSUWAN FOOD AND LOGISTIC 044 952 070 341/7 ซอย ถนน อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หมื่นไวย นครราชสีมา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 257 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ 201.6 ตร.ม 0 ตร.ม
160 ห้องเย็น ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ THAVEEVONG LOGISTICS CO.,LTD 074 216 396-8 85/1 ซอย ถนน สายเอเชีย-จะนะ อำเภอ นาหม่อม ตำบล นาหม่อม สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 85/1 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ นาหม่อม ตำบล นาหม่อม 1656.6 ตร.ม 0 ตร.ม
161 ห้องเย็น สมิหลา โคลด์ สโตเรจ SAMILA COLD STORAGE COMPANY LIMITED 074-331989 188/8 ซอย ถนน อำเภอ สิงหนคร ตำบล สทิงหม้อ สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 188/8 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร ตำบล สทิงหม้อ 11690 ตร.ม 0 ตร.ม
162 ห้องเย็น ไทยเดลมาร์ Thai Delmar Co.,Ltd. 02 326 1738-47 88/8 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ซอย เอเซียอเวนิว 2 ถนน อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/8 ซอย เอเซียอเวนิว 2 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน 3500 ตร.ม 0 ตร.ม
163 ห้องเย็น ซีที ศูนย์กระจายสินค้า CT Distribution Center 055-352470 333 ซอย ถนน อำเภอ วังน้อย ตำบล ชะแมบ พระนครศรีอยุธยา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 333 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ชะแมบ 12594.48 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 20 ซอย อ่อนนุช 55/1 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ประเวศ ตำบล ประเวศ 4275 ตร.ม 0 ตร.ม
164 คลัง ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Fujitrans Logistics (Thailand) 02 632 7711 33/49-50 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย ถนน สุรวงศ์ อำเภอ บางรัก ตำบล สุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 509/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 20000 ตร.ม 20000 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 509/7 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 8000 ตร.ม 8000 ตร.ม
165 ห้องเย็น ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร Qing Feng Food Industry 053 405 191 อาคารเชิดสถีรสินทรัพย์ ชั้น 4 ซอย ถนน มณีนพรัตน์ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ศรีภูมิ เชียงใหม่ พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 119 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ดอยหล่อ ตำบล ดอยหล่อ 400 ตร.ม 0 ตร.ม
166 ห้องเย็น ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง TACK TANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP 02-5293290 99/7 ซอย ไอยรา 1 ถนน วิภาวดีรังสิต อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/7 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1086 ตร.ม 0 ตร.ม
167 ห้องเย็น เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ SCG NICHIREI LOGISTICS CO,LTD. 025866610 1 ซอย ถนน ปูนซิเมนต์ไทย อำเภอ บางซื่อ ตำบล บางซื่อ กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 173 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 8004.2373 ตร.ม 0 ตร.ม
168 ห้องเย็น เฮียซน (ลูกเกษ) HERESON (LUKKET) CO,LTD. 034965176 83/3 ซอย ถนน อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล นครปฐม นครปฐม พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 83/3 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล นครปฐม 2420 ตร.ม 0 ตร.ม
169 ห้องเย็น เมธา กรุ๊ป METHA GROUP CO,LTD 02152-8859 35/8 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 35/8 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1162.08 ตร.ม 0 ตร.ม
170 ห้องเย็น ทีพีเอส โคลด์ TPS COLD COMPANY LIMITED 03-488-0323-5 153,153/1-3 ซอย พัฒนา 1 ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 153,153/1-3 ซอย พัฒนา 1 ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 3208.67 ตร.ม 0 ตร.ม
171 ห้องเย็น ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด Tanaphan Frozen 0 5360 1333, 0 5360 1040 202 ซอย ถนน อำเภอ เมืองเชียงราย ตำบล ป่าอ้อดอนชัย เชียงราย พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 202 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ เมืองเชียงราย ตำบล ป่าอ้อดอนชัย 1410 ตร.ม 0 ตร.ม
172 ห้องเย็น เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง KK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED 043-915-266 577 ซอย ถนน เลี่ยงเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล พระลับ ขอนแก่น พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 577 ซอย หมู่ 12 ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล ในเมือง 820 ตร.ม 0 ตร.ม
173 ห้องเย็น เอส เค ห้องเย็น SK COLD STORAGE CO,LTD 02-529-5891-2 24/86 ซอย ไอยรา 1 ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 24/86 ซอย ไอยรา 1 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 2108.42 ตร.ม 0 ตร.ม
174 ห้องเย็น มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd 027199810 9/111-112,9/117 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย ถนน รามคำแหง อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง กรุงเทพมหานคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/6-7 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 7327.7375 ตร.ม 0 ตร.ม
175 ห้องเย็น แพนฟู้ด PAN FOOD .CO.LTD 02-026-3535 71/9 ซอย รุ่งปรีชา ถนน เศรษฐกิจ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 71/9 ซอย รุ่งปรีชา ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 1954 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/3-4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 8223.28 ตร.ม 0 ตร.ม
176 ห้องเย็น เอ.ซี.ห้องเย็น A.C.COLD STORAGE CO.LTd. 0 3442 5205 71/29 ซอย รุ่งปรีชา ถนน เศรษฐกิจ 1 อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 71/29 ซอย รุ่งปรีชา ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 6300 ตร.ม 0 ตร.ม
177 ห้องเย็น ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) UNION HUT FRESH ( THAILAND) CO,LTD 02-520-3222 45/315 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 45/315 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 576 ตร.ม 0 ตร.ม
178 ห้องเย็น พี เอส เมน แลนด์ PS MAINLAND COMPANY LIMITED 025204154 58 ซอย ถนน พหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 58 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 2790 ตร.ม 0 ตร.ม
179 ห้องเย็น เจพีเค โคลด์ สโตเรจ JPK COLD STORAGE CO ,LTD. 0 2170 9766-9 36 ซอย ถนน กรุงเทพกรีฑา อำเภอ บางกะปิ ตำบล หัวหมาก กรุงเทพมหานคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/89 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 8173.794 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 33/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 4437 ตร.ม 0 ตร.ม
180 ห้องเย็น 338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD 33/10 ซอย ไอยรา 5 ถนน เลียบคลองสอง อำเภอ ตำบล พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 33/10 ซอย ไอยรา 5 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 2384.8 ตร.ม 0 ตร.ม
181 ห้องเย็น มหาชัย โฟรเซ่น ฟู้ดส์ Mahachai Frozen Foods Co.,Ltd. 034-834433 82/20 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 82/20 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม 0 ตร.ม 0 ตร.ม
182 ห้องเย็น วายพี โคล สตอเรจ YP COLD STORAGE CO.,LTD. 053223909 370 ซอย ถนน อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง เชียงราย พืชผักและผลไม้ มาตรฐานห้องเย็น
ที่ตั้งคลังสินค้า 370 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง 380.16 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 383 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง 878.4 ตร.ม 0 ตร.ม
183 คลัง มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd 027199810 9/111-112,117 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย ถนน รามคำแหง อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 8746.8 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 5000 ตร.ม 0 ตร.ม
184 คลัง ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Whale Logistics Warehouse Sugar 033-672098 58/45 ซอย ถนน อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 180/8 ซอย วัดบ่อหิน ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล สุรศักดิ์ 12081 ตร.ม 0 ตร.ม
185 คลัง ซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang) 033-047351-58 1/28 ซอย ถนน มอเตอร์เวย์ อำเภอ บางละมุง ตำบล ตะเคียนเตี้ย ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/28 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บางละมุง ตำบล ตะเคียนเตี้ย 19361.76 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 553/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 5022 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1/35 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม 16031 ตร.ม 0 ตร.ม
186 คลัง ข้าว ซี.พี. KHAO C.P. 02-6467357 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ซอย ถนน สีลม อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 135 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล แม่ลา 16000 ตร.ม 0 ตร.ม
187 ห้องเย็น เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค JWD Pacific Co.,Ltd. 02-710-4020 ,02-710-4030 36 ซอย ถนน กรุงเทพกรีฑา อำเภอ บางกะปิ ตำบล หัวหมาก กรุงเทพมหานคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/3 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา ตำบล คลองนครเนื่องเขต 9041.22 ตร.ม 0 ตร.ม
188 ห้องเย็น ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service,LTD. 02-3372086 11/8-11/9 ซอย ถนน บางนาตราด กม.18 อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 35,35/1-2 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา ตำบล ลำลูกกา 3081.6 ตร.ม 0 ตร.ม
189 คลัง เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd. 02-6501555 216/58 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิตบี ซอย ถนน นางลิ้นจี่ อำเภอ ยานนาวา ตำบล ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 158/15 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 8250 ตร.ม 3750 ตร.ม
190 คลัง เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น The Billennium Corporation.,Ltd. 02-9359003 30/36 ซอย ถนน บางนาตราด อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 42/23,25 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล อุทัย 15120 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 141/22-25 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม 9000 ตร.ม 9000 ตร.ม
191 คลัง ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 025292361-7 589/159 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่โอไอ-30-ซี1บี ซอย ถนน เทพรัตน อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/20 ซอย นวนคร โครงการ 4 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 20750.2 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 561-652 ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล ท่าตูม 8700 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 123 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บึง 8580 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/176 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 7020 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 101/105 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 400.05 ตร.ม 0 ตร.ม
192 ห้องเย็น ทชากร อินเตอร์เทรด Tachagon Intertrades Co.,Ltd. 034-966666 36/1 ซอย ถนน อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล มาบแค นครปฐม อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 36/1 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล มาบแค 1165 ตร.ม 0 ตร.ม
193 ห้องเย็น บุญล้อม โฟรสเซ่นโปรดักส์ 053-775158 11/11 ซอย ถนน แม่จัน-เชียงแสน อำเภอ แม่จัน ตำบล จันจว้า เชียงราย พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 11/11 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล จันจว้า 1044 ตร.ม 0 ตร.ม
194 ห้องเย็น เกียรตินันท์ เทพนม Kiattinant Theppanom Co.,Ltd. 02-9084539 99/1 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/1 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1822.5 ตร.ม 0 ตร.ม
195 คลัง นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Nippon Express Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 035-350046-8 129 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนน เอเซีย-นครสวรรค์ กม.60-61 อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านหว้า พระนครศรีอยุธยา สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 551/3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล เขาคันทรง 12960 ตร.ม 12960 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 551/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล เขาคันทรง 50400 ตร.ม 50400 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 217 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 5016 ตร.ม 5016 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 49/30 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 14595 ตร.ม 19635 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 129 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านหว้า 9750 ตร.ม 4875 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 99 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านหว้า 1200 ตร.ม 1200 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 330 ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ กบินทร์บุรี ตำบล ลาดตะเคียน 4000 ตร.ม 4000 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/1057 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล มาบโป่ง 29400 ตร.ม 29400 ตร.ม
196 ห้องเย็น โมบาย โลจิสติกส์ Mobile Logistics Co.,Ltd. 02-3853038 247 ซอย ถนน เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล เทพารักษ์ สมุทรปราการ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 279 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 5867 ตร.ม 0 ตร.ม
197 คลัง ซังกิวไทย Sankyu-Thai Co.,Ltd. 02-2352000 ต่อ 125 109 อาคารซีซีที ชั้น 1 ซอย ถนน สุรวงศ์ อำเภอ บางรัก ตำบล สุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 38/10 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง 11100 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 289 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร 24100 ตร.ม 24100 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 337 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน 36000 ตร.ม 36000 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 79/25 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 21639.7 ตร.ม 19240.74 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 223 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 6338.64 ตร.ม 6977.39 ตร.ม
198 คลัง มิตซุยแอนด์โค.โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) MITSUI & CO.GLOBAL LOGISTICS AND INSURANCE (THAILAND) LTD. 02-3442442 02-3442360 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น15 ซอย ถนน สาทรใต้ อำเภอ สาทร ตำบล ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 268 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรงใต้ 6120 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 173/18 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 1008 ตร.ม 0 ตร.ม
199 คลัง รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd. 0 2261 5380 191/14 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ซอย ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 45/5,45/8-10 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ 5220 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 89/10 คลังสินค้าปลอดอากร 3/3 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 2250 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 141/4 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค (ทีพาร์ค วังน้อย1) คลังสินค้า ดับบลิว 3/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม 5400 ตร.ม 0 ตร.ม
200 ห้องเย็น ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น CPF Trading Co.,Ltd. 0 2103 7210-13 252/115-116 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 2 ชั้นที่ 22 ซอย ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 708 ซอย ถนน จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง ตำบล ชมพู 1500 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 218,218/1 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน ตำบล ท่าโรงช้าง 700 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 231 ซอย ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล บึงเนียม 636 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 59 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล ศาลาแดง 5460.5 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 54/7 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล กาหลง 3150 ตร.ม 0 ตร.ม
201 ห้องเย็น มหาชัยซีฟู๊ด โฮลดิ้ง Mahachai Seafood Holding Co.,Ltd. 034-841075 24/31 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 24/31 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก 4650 ตร.ม 0 ตร.ม
202 คลัง นิ่มเอ็กซ์เพรส NiM Express Co.,Ltd. 02-1389727 19/28-30 ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 230 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สารภี ตำบล หนองผึ้ง 8400 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 107 ซอย ถนน จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล หนองกรด 3750 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 99 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล อุโมงค์ 15048 ตร.ม 0 ตร.ม
203 ห้องเย็น ณภพ 02-5295700 60 ซอย มงคลนิเวศน์ ถนน งามวงศ์วาน อำเภอ จตุจักร ตำบล ลาดยาว กรุงเทพมหานคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/24 ซอย เทพกุญชร 22 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 4000 ตร.ม 0 ตร.ม
204 ห้องเย็น ลำไทร โฟรเซ่น Lamsai Frozen Limited 02-5630147 22/24 ซอย ถนน อำเภอ ลำลูกกา ตำบล ลำไทร ปทุมธานี อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 22/24 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา ตำบล ลำไทร 651 ตร.ม 0 ตร.ม
205 คลัง สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ Siam Chemical Logistics Co.,Ltd. 02-254-5501 183 ชั้น 8 อาคารรีเจนท์เฮาส์ ซอย ถนน ราชดำริ อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 130-130/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 14760.69 ตร.ม 14460.69 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 22/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 13400 ตร.ม 13400 ตร.ม
206 ห้องเย็น เค.พี.ห้องเย็น K.P. Cold Room Co.,Ltd. 053-141102-3 129 ซอย ถนน อำเภอ สันกำแพง ตำบล แช่ช้าง เชียงใหม่ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 129 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล แช่ช้าง 2826 ตร.ม 0 ตร.ม
207 คลัง ดี.เอช.เอ.สยามวาลา DHA Siamwalla Ltd. 0 2668 0123 ต่อ 5322 202 ซอย ถนน สุรวงศ์ อำเภอ บางรัก ตำบล สี่พระยา กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 94 ซอย กิ่งแก้ว 21 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 9450 ตร.ม 9450 ตร.ม
208 คลัง เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited 0 2030 4499, 0 2030 4599 9 ซอย อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 ชั้น 22,23 ถนน พระราม 9 อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 111 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 6875 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 4330.63 ตร.ม 4330.63 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 4809 ตร.ม 4809 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 4122 ตร.ม 4122 ตร.ม
209 คลัง เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ Aden Fulfillment Co.,Ltd. 02-0168600 ต่อ 2275 89 อาคารเอไอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ซอย ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ ดินแดง ตำบล ดินแดง กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 176/1-2 หมู่ 9 ทีพาร์ค บางพลี 3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 2250 ตร.ม 0 ตร.ม
210 ห้องเย็น ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd. 02-8956391 1,3 ซอย ท่าข้าม 11 ถนน อำเภอ บางขุนเทียน ตำบล แสมดำ กรุงเทพมหานคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 1,3 ซอย ท่าข้าม 11 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางขุนเทียน ตำบล แสมดำ 1200 ตร.ม 0 ตร.ม
211 คลัง นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) NIPPON EXPRESS (THAILAND) 02-0807555 2032 ชั้น 3 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 34/2-6 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสองต้นนุ่น 8646 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/1 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสามประเวศ 10221.75 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 176 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง 2700 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 151/2 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 2816 ตร.ม 0 ตร.ม
212 คลัง โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd. 022611920 75/71 ซอย สุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/14 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 1215.77 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 199/1,2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 910 ตร.ม 0 ตร.ม
213 คลัง สยามนิสทรานส์ SIAM NISTRANS CO., LTD. 02-061-1080-5, 02-261-5343-6 191/66, 68-69 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอย ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 2/10 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 12864 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 2/15 ซอย หมู่ที่ 1 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 4320 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 100/2 ซอย หมู่ที่ 6 ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางวัว 10680 ตร.ม 0 ตร.ม
214 ห้องเย็น ซีทีไอ โคลด์ เชน CTI Cold Chain Co.,Ltd 02-2498999 5 ซอย ถนน เกษมราษฏร์ อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 5 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย 559.44 ตร.ม 0 ตร.ม
215 คลัง ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd. 02-2580060 191/2-5 ซอย อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 36/21 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล สนามบิน 1920 ตร.ม 0 ตร.ม
216 ห้องเย็น เคเอสวี โลจิสติกส์ KSV Logistics Co.,Ltd. 053-982219 40 ซอย ถนน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้ ลำพูน พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 40 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้ 2600 ตร.ม 0 ตร.ม
217 คลัง คิวแฟค Q - FAC CO.,LTD. 0 2709 4164-5 263 ซอย 4ซี ถนน สุขุมวิท อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา สมุทรปราการ สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 409 ก หมู่ที่ 4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา 1341.3 ตร.ม 0 ตร.ม
218 คลัง เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) Scommerce (Thailand) Co.,Ltd. 0 2118 9195 ต่อ 1254 (เสกสิทธิ์ เดชสัจจา) 89 ซอย อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ ดินแดง ตำบล ดินแดง กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 596 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 9450 ตร.ม 0 ตร.ม
219 คลัง มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Mitsubishi Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 02-2379272 139 ซอย อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนน ปั้น อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 158/34 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 5400 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/38 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 5400 ตร.ม 0 ตร.ม
220 ห้องเย็น สุนทรี กรุ๊ป (2011) Soontree Group (2011) Co.,Ltd. 02-2129630 80,82,84 ซอย เจริญกรุง 58 ถนน อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 80,82,84 ซอย เจริญกรุง 58 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา 241.34 ตร.ม 0 ตร.ม
221 คลัง อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 02 315 7333 18/8 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.23) อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 18/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 4132.8 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/616 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 17250 ตร.ม 17250 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/725-726 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 4200 ตร.ม 4200 ตร.ม
222 คลัง พร้อมรุ่ง คลังสินค้า 02-9179631 9/173 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 17 ซอย ถนน รามคำแหง อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง กรุงเทพมหานคร อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ที่ตั้งคลังสินค้า 31/7 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล สุรศักดิ์ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
223 คลัง นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD. 0 3533 0357-60 50 ซอย หมู่ที่ 9 ถนน โรจนะ อำเภอ อุทัย ตำบล ธนู พระนครศรีอยุธยา สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/10 ซอย หมู่ที่ 3 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 10625 ตร.ม 0 ตร.ม
224 ห้องเย็น อ่างทองเจริญกิจ ANGTHONG CHAROENKIT LIMITED PARTNERSHIP 035-949888 88/88 ซอย ถนน อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล ป่างิ้ว อ่างทอง พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/88 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล ป่างิ้ว 585 ตร.ม 0 ตร.ม
225 ห้องเย็น ปิติ ฟูดส์ PITI FOODS CO.,LTD. 074-536213-4 33/3 ซอย ถนน อำเภอ สิงหนคร ตำบล วัดขนุน สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 33/3 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ สิงหนคร ตำบล วัดขนุน 8377.2 ตร.ม 0 ตร.ม
226 คลัง อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล Eastern T P K Capital Co.,Ltd 038-090789 168 ซอย ถนน อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์ ฉะเชิงเทรา สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 24 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์ 11664 ตร.ม 0 ตร.ม
227 คลัง แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ALPS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 02-661-8084-7 191/74 ซอย อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 14/7 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล เชียงรากน้อย 810 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/33 ม.5 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 2160 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/45-48 ม.5 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 6480 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/10 ม.12 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 1500 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/4 ม.12 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 2100 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 99/1 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล หอมศีล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
228 คลัง ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) TATSUMI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD 038-185350 700/882ม.3 ซอย ถนน อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/882 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ 6804 ตร.ม 7371 ตร.ม
229 คลัง ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ PIONEER DCT LOGISTICS CO.,LTD 038-761139 325/4 ซอย ถนน อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม ชลบุรี อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/9 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 3000 ตร.ม 0 ตร.ม
230 คลัง นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) Nusa Transport & Service (Thailand) Co.,Ltd. 02-181-9757 998/5 ซอย ถนน อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 998/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 945 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 998/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 945 ตร.ม 135 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/17 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 3094.02 ตร.ม 0 ตร.ม
231 คลัง สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD. 038-468-280-83 700/193 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 700/224 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า 945 ตร.ม 0 ตร.ม
232 คลัง เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD. 02-836-1000 1200 ซอย ถนน เทพรัตน อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 11/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 4000 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 62/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ 490.28 ตร.ม 0 ตร.ม
233 คลัง ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี Ayutthaya Port & ICD 02 764 7310 313 ซอย ถนน สีลม อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 135 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล แม่ลา 37800 ตร.ม 7000 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 100/6 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล บ่อโพง 22260 ตร.ม 22260 ตร.ม
234 ห้องเย็น เฟรช โปรดิวส์ Fresh Produce 02 035 1583 188 ซอย พัฒนาการ 29 ถนน พัฒนาการ อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 159 ซอย ถนน จังหวัด ราชบุรี อำเภอ ดำเนินสะดวก ตำบล ดอนกรวย 1331.4542 ตร.ม 0 ตร.ม
235 คลัง โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd. 033-212300-27 64/15 ซอย ถนน อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ปลวกแดง ระยอง สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 300/53 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล ตาสิทธิ์ 29900 ตร.ม 0 ตร.ม
236 ห้องเย็น อรุณรัตน์ 2014 ARUNRAT 2014 CO.,LTD 074-894368 78 ซอย ถนน อำเภอ ควนเนียง ตำบล ควนโส สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 78 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ ควนเนียง ตำบล ควนโส 180 ตร.ม 0 ตร.ม
237 ห้องเย็น นานา อินเตอร์เฟรช NANA INTERFRESH CO.,LTD 02-5293145 44/78 ซอย ถนน อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง ปทุมธานี พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 44/78 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง 1650 ตร.ม 0 ตร.ม
238 ห้องเย็น เค.พี. (จอมทอง) K.P.(JOMTONG) CO.,LTD. 053-141102-3 202 ซอย ถนน เชียงใหม่-ฮอด อำเภอ จอมทอง ตำบล บ้านแปะ เชียงใหม่ พืชผักและผลไม้ ISO 9001 : 2008
238.1 สำนักงาน สาขา 84 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง
ที่ตั้งคลังสินค้า 84 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง 0 ตร.ม 0 ตร.ม
238.2 สำนักงาน สาขา 279 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ จอมทอง ตำบล บ้านแปะ
ที่ตั้งคลังสินค้า 279 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ จอมทอง ตำบล บ้านแปะ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
239 ห้องเย็น โคลด์ ลอฟท์ COLD LOFT COMPANY LIMITED 089-233-2841 ,081813-6608 41/14 ซอย เทศบาล 13 ถนน อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่ นนทบุรี พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 41/14 ซอย เทศบาล 13 ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่ ตำบล บางใหญ่ 800 ตร.ม 0 ตร.ม
240 คลัง ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ TIGER DISTRIBUTION & LOGISTICS CO.,LTD. 0-2293-9000 ต่อ 390,206 530/1-2 ซอย สาธุประดิษฐ์58 ถนน อำเภอ ยานนาวา ตำบล บางโพงพาง กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 236/2 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล บางโพงพาง 39156 ตร.ม 0 ตร.ม
241 ห้องเย็น พรมารีน 034-871234 44/37 ซอย สาครธานี ถนน สหกรณ์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 44/37 ซอย สาครธานี ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก 978 ตร.ม 0 ตร.ม
242 คลัง ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท Union Prime Estate Company Limited 02-7486226-28 88 อาคาร เอ.พี.นครินทร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1 ซอย ลาซาล58 ถนน อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 31/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล สุรศักดิ์ 3060 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 291/47 ซอย ชากค้อ-หนองขาม 22 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 4800 ตร.ม 0 ตร.ม
243 คลัง วัน เวิลด์ คาร์โก้ ONE WORLD CARGO CO.,LTD 02-2580060 191/2 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ซอย ถนน รัชดาภิเษก อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 36/12 ซอย - ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล สนามบิน 2100 ตร.ม 0 ตร.ม
244 คลัง วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส YA SALES & SERVICES CO.,LTD 02-016-5777 499 อาคารเบญจจินดา ชั้นที่ 9 ซอย ถนน กำแพงเพชร 6 อำเภอ จตุจักร ตำบล ลาดยาว กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 67/24 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 873.6 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 67/25 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 873.6 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 39 ซอย หงสกุล ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง 1000 ตร.ม 0 ตร.ม
245 ห้องเย็น สยาม ไอซ์ Siam Ice Company Limited 02-711-5151 555/44 อาคารเอสเอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท อำเภอ วัฒนา ตำบล คลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/2 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองละลอก 3360 ตร.ม 0 ตร.ม
246 คลัง เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ Asia Golden Rice Company Limited 038-533-355-7 54-55 ซอย ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง อำเภอ บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน ฉะเชิงเทรา สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน 10500 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน 20139.2 ตร.ม 0 ตร.ม
247 คลัง ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd. 027-165 380 2922/260 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 21 ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/72-74 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 3150 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/53 ซอย 3 ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร 2200 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/9 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 8400 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/11 ซอย - ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 8700 ตร.ม 0 ตร.ม
248 คลัง แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ Grand Emporium Logistics Co.,Ltd 02-3165583-4 15/3 ซอย วัดสลุต ถนน บางนา-ตราด อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 15/3 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 240 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 240/1-4 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 915 ซอย วัดสลุด ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
249 คลัง ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD 40/1 ซอย ถนน อยุธยา-นครหลวง อำเภอ นครหลวง ตำบล คลองสะแก พระนครศรีอยุธยา สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 40/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล คลองสะแก 11400 ตร.ม 0 ตร.ม
250 ห้องเย็น นาสาครห้องเย็น NASAKORN COLD STORAGE CO.,LTD. 08 9836 2746 44/1,44/4 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี สมุทรสาคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 44/1,44/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี 1550 ตร.ม 0 ตร.ม
251 คลัง ปุญญรักษ์ พัฒนา POONYARUK PATTANACO.,LTD 02 749 5877-301 5 ซอย อุดมสุข 34 ถนน อุดมสุข อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 848 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษาใหม่ 4092 ตร.ม 0 ตร.ม
252 คลัง โลจิสท์พลัส Logistplus Co.,Ltd. 0-2130-0510-2 9/3 ซอย ร่มเกล้า 21/9 ถนน ร่มเกล้า อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสามประเวศ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 9/3 ซอย ร่มเกล้า 21/9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสามประเวศ 4125 ตร.ม 0 ตร.ม
253 คลัง โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) TOYO SOKO (THAILAND) CO.,LTD. 033 009 966-9 509/5 ซอย ถนน อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 509/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 6500 ตร.ม 0 ตร.ม
254 คลัง เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส S.F. EXPRESS CO.,LTD 02-0971889 92/27 ชั้น 11 อาคารสาธรธานี 2 ซอย ถนน สาทรเหนือ อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 11/13 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 1920 ตร.ม 0 ตร.ม
255 คลัง บีอาร์บีพี โลจิสติกส์ 038-090789 168 ซอย ถนน อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์ ฉะเชิงเทรา สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 65 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์ 44874 ตร.ม 0 ตร.ม
256 ห้องเย็น ห้องเย็น โคราช KORAT COLD STORAGE CO,.LTD. 0-2755-2828-30 14 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน สมุทรปราการ พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 399 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ สูงเนิน ตำบล นากลาง 4651.875 ตร.ม 0 ตร.ม
257 ห้องเย็น ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD 034-414278 82/92 ซอย ถนน ครองครุ-ศรีเมือง อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 82/92 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย 1200 ตร.ม 0 ตร.ม
258 คลัง อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) IIDA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 02-136-2931, 02-136-6415-8 73 ซอย นิคมอุสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ถนน อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 73 ซอย นิคมอุสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองสวน 47.88 ตร.ม 0 ตร.ม
259 ห้องเย็น ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd. 033-650-309, 080-125-1551 88/8 ซอย ถนน อำเภอ แกลง ตำบล ชากโดน ระยอง พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/8 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ แกลง ตำบล ชากโดน 2405 ตร.ม 0 ตร.ม
260 ห้องเย็น ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด PHUKET HAPPY FOOD CO.,LTD. 076-603965 144/57 ซอย ถนน อำเภอ ถลาง ตำบล เทพกระษัตรี ภูเก็ต อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 144/57 ซอย ถนน จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ ถลาง ตำบล เทพกระษัตรี 151.142 ตร.ม 0 ตร.ม
261 คลัง ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น WTC CORPORATION CO.,LTD 038-611456, 038-808371-2 001 ซอย รุ่งเรือง ถนน สุขุมวิท อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เนินพระ ระยอง สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 001 ซอย รุ่งเรือง ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เนินพระ 3996 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 25 ซอย ทางเข้าเรือจำ ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล เชิงเนิน 2998 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 52/17 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ นิคมพัฒนา ตำบล มาบข่า 10522.25 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 92 ซอย กม.3มาบตองใน ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ บ้านค่าย ตำบล หนองละลอก 4320 ตร.ม 0 ตร.ม
262 คลัง ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd. 02-752-9200, 02-752-9029 , 02-752-9008 ,062-384-1514 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ซอย ถนน สาทรใต้ อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 888/7 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา 3000 ตร.ม 0 ตร.ม
263 ห้องเย็น เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD. ซอย ถนน อำเภอ ตำบล อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 62/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ 4080.83 ตร.ม 0 ตร.ม
264 คลัง แอลเอ็นดับเบิ้ลยู Lnw Co., Ltd 026344518 140/51-52 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ซอย ถนน สีลม อำเภอ บางรัก ตำบล สุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 55/90-91 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางแค ตำบล บางแค 640 ตร.ม 0 ตร.ม
265 ห้องเย็น เอช.บี.โฮลดิ้ง H.B.HOLDING CO., LTD. 02-7552992-3 999 ซอย ถนน ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 999 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้านใหม่ 2989.45 ตร.ม 0 ตร.ม
266 ห้องเย็น อันดามัน ซีฟู้ด ANDAMAN SEA FOOD CO., LTD. 077-826872 93/28 ซอย ถนน สะพานปลา อำเภอ เมืองระนอง ตำบล บางริ้น ระนอง อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 592 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน 4920 ตร.ม 0 ตร.ม
267 คลัง แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ FLASH FULFILLMENT CO.,LTD. 02-049-9999 10/9 ซอย ถนน ศรีนครินทร์ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 10/9 ซอย - ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว 7117.61 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/25 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 1296 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/26 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 1296 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88/27 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่ 1296 ตร.ม 0 ตร.ม
268 ห้องเย็น แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD 095-582-3061 , 095-247-216 168/8 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 168/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก 8257 ตร.ม 0 ตร.ม
269 คลัง แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited 02-6494200 505 ซอย 1 ถนน อุดมศรยุทธ์ อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก พระนครศรีอยุธยา สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 505 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 1 ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก 36778.5 ตร.ม 0 ตร.ม
270 ห้องเย็น แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited 02-6494200 505 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย ถนน อุดมศรยุทธ์ อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก พระนครศรีอยุธยา พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 505 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล คลองจิก 2151.128 ตร.ม 0 ตร.ม
271 ห้องเย็น ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล 085-8344670 48 ซอย ถนน สระบุรี-หล่มสัก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ตำบล ท่าพล เพชรบูรณ์ อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 48 ซอย ถนน จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ตำบล ท่าพล 278.04 ตร.ม 0 ตร.ม
272 คลัง ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED 02-1708760 2991/40 ซอย ลาดพร้าว 101/3 ถนน ลาดพร้าว อำเภอ บางกะปิ ตำบล คลองจั่น กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 71/7 17 โครงการ EZDC Warehouse ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 979.2 ตร.ม 0 ตร.ม
273 คลัง เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD. 02-6713630-5,02-24034345 116/70 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 19 ซอย ถนน ณ ระนอง อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 19,21 ซอย พัฒนาชนบท ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสองต้นนุ่น 2806 ตร.ม 0 ตร.ม
274 ห้องเย็น ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd. ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
275 คลัง ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky warehouse Co.,Ltd. 038-343930-1 8 ซอย ถนน อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม ชลบุรี สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 8 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม 15730 ตร.ม 0 ตร.ม
276 คลัง แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง PADDY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED 02-9766021 90 ซอย ถนน อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด ปทุมธานี
ที่ตั้งคลังสินค้า 90 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด 23455 ตร.ม 0 ตร.ม
277 ห้องเย็น บอร์เนียว โลจิสติกส์ BORNEO LOGISTICS CO.,LTD. 02-2852426 216/12,13 ชั้น 8 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ซอย ถนน นางลิ้นจี่ อำเภอ ยานนาวา ตำบล ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 591 ซอย หาดอัมรา ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน 5024 ตร.ม 0 ตร.ม
278 คลัง อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ EA LOGISTICS LINK 021347569 999 อาคารคลังสินค้า 1 ห้องเลขที่ 104-107 ซอย ถนน บางนา-ตราด อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ สมุทรปราการ
ที่ตั้งคลังสินค้า 999 อาคารคลังสินค้า 1 ห้องเลขที่ 104-107 เขตปลอดภาษีอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ 2016 ตร.ม 0 ตร.ม
279 ห้องเย็น เอ็นเอส ซีฟูดส์ NS Seafood Co.Ltd 034424772 12/3 ซอย ถนน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 12/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล พันท้ายนรสิงห์ 928.66 ตร.ม 0 ตร.ม
280 คลัง เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD. 02-4644085 216 ซอย ถนน ประชาอุทิศ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด สมุทรปราการ สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 216 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด 18527 ตร.ม 0 ตร.ม
281 ห้องเย็น ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED 0 7431 7999 199 ซอย ถนน จะนะ-สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล ทุ่งหวัง สงขลา อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 199 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล ทุ่งหวัง 1600 ตร.ม 0 ตร.ม
282 คลัง ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) CEVA LOGISTICS (THAILAND) 0 2714 5000 1910 อาคารอีเลคโทรลักซ์ ชั้น8 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/96 ซอย โครงการ TIP8 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 4608 ตร.ม 5515.2 ตร.ม
283 คลัง โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED 038-196292 77 ซอย ถนน อำเภอ บ่อทอง ตำบล ธาตุทอง ชลบุรี
ที่ตั้งคลังสินค้า 77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บ่อทอง ตำบล ธาตุทอง 4320 ตร.ม 4320 ตร.ม
284 คลัง เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd. 021206235 333/7 ซอย ทิพย์ 8 ถนน อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา สมุทรปราการ สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ที่ตั้งคลังสินค้า 333/7 ซอย ทิพย์ 8 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา 2592 ตร.ม 0 ตร.ม
285 คลัง เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) ซอย ถนน อำเภอ ตำบล สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 4 ซอย สุขุมวิท 97 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ พระโขนง ตำบล บางจาก 592 ตร.ม 592 ตร.ม
286 ห้องเย็น ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) FOOD PROJECT (SIAM) CO., LTD. 027708888 99/1 ซอย ถนน วงแหวนอุตสาหกรรม อำเภอ ยานนาวา ตำบล ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร พืชผักและผลไม้
ที่ตั้งคลังสินค้า 288 ซอย ถนน จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ ถลาง ตำบล ศรีสุนทร 628.55 ตร.ม 0 ตร.ม
287 คลัง เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์ 080-858-3848 595/19 ซอย TIP9 ถนน สุขุมวิท อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่ สมุทรปราการ
ที่ตั้งคลังสินค้า 595/19 ซอย TIP9 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่ 3780 ตร.ม 3780 ตร.ม
288 คลัง ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
289 ห้องเย็น ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI Logistics (Thailand) Ltd. 02-023-8989 ต่อ 560 363 ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.23 อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง สมุทรปราการ อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ที่ตั้งคลังสินค้า 989 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 12521.7215 ตร.ม 0 ตร.ม
290 คลัง พงษ์ลาภ PONGLARP CO.,LTD 02-9766021-3, 02-9766061-4 3 ซอย ถนน อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด ปทุมธานี สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งคลังสินค้า 88 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด 12181.37 ตร.ม 0 ตร.ม
291 คลัง ทดสอบการเปลี่ยนนายคลังสินค้า ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
292 คลัง เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
293 ไซโล supakitAutomobill ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
294 ห้องเย็น milli industries ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
295 ห้องเย็น บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัด Limagrain (Thailand) Co.,Ltd. 022551150 1126/2 ชั้น 27 อาคารวานิช 2 ห้องเลขที่ 2701,2704 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ อำเภอ ราชเทวี ตำบล มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งคลังสินค้า 192 หมู่ที่ 3 ซอย ถนน จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ ตากฟ้า ตำบล อุดมธัญญา 0 ตร.ม 0 ตร.ม
296 คลัง บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเเทศไทย) จำกัด SATO-SHOJI (THAILAND) CO.,LTD. 02-6595784 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2406-7 ซอย ถนน สาทรใต้ อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งคลังสินค้า 893 หมู่ 7 ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล ท่าตูม 2924 ตร.ม 0 ตร.ม
297 คลัง เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Best Logistic Technology (Thailand) Co.,Ltd. 0210888000 825 ซอย ถนน เทพรัตน์ อำเภอ บางนา ตำบล บางนา กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งคลังสินค้า 188/9 - 188/11 ซอย ม.7 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง 4956 ตร.ม 0 ตร.ม
298 ห้องเย็น บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด ASOONSILP FROZEN CO.,LTD. 0625546454 1164 ซอย - ถนน เพชรเกษม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล สนามจันทร์ นครปฐม
ที่ตั้งคลังสินค้า ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 1164 ซอย - ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล สนามจันทร์ 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
299 ห้องเย็น บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด CHIANGMAI THANATHON FARM CO.,LTD. 053-346554 98 หมู่ที่ 17 ซอย - ถนน - อำเภอ ฝาง ตำบล แม่สูน เชียงใหม่
ที่ตั้งคลังสินค้า ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 98 หมู่ที่ 17 ซอย - ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ฝาง ตำบล แม่สูน 0 ตร.ม 0 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า 44-45 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ฝาง ตำบล สันทราย 0 ตร.ม 0 ตร.ม
300 คลัง นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
301 ห้องเย็น ปิติปักธงชัยห้องเย็น ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
302 คลัง บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด ซอย ถนน อำเภอ ตำบล สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
303 คลัง บริษัท พูน บราเธอร์ส จำกัด ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
304 คลัง ทรีทราน คลังสินค้า ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
305 คลัง เอเอสแอล โลจิสติกส์ ASL LOGISTICS CO., LTD 26/55 ซอย ถนน นางลิ้นจี่ อำเภอ สาทร ตำบล ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งคลังสินค้า 999/154-155 ซอย หมู่ที่ 15 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 1920 ตร.ม 2880 ตร.ม
ที่ตั้งคลังสินค้า ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล 0 ตร.ม 0 ตร.ม
306 ห้องเย็น บ้านส้มมีทแอนด์โฟรเซ่นฟู้ด BANNSOM MEAT AND FROZEN FOOD CO.,LTD. ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
ที่ตั้งคลังสินค้า 107 หมู่ 6 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล มาบแค 0 ตร.ม 0 ตร.ม
307 คลัง บางไทร ฟอร์ เร้นท์ ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
308 ห้องเย็น มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
309 คลัง บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด ซอย ถนน อำเภอ ตำบล สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
310 คลัง พารากอน ดิสทริบิวชั่น ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
311 ห้องเย็น ปิติชัยโลจิสติคส์ ซอย ถนน อำเภอ ตำบล
312 คลัง ทดสอบคลังไซโล 22 ซอย 5 ถนน 22 อำเภอ เกาะกูด ตำบล เกาะหมาก ตราด สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป BSI
ที่ตั้งคลังสินค้า 9 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองต้นไทร 0 ตร.ม 0 ตร.ม
313 ห้องเย็น ณิก้า ทดสอบ ซอย ถนน อำเภอ ตำบล