คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้เปิดระบบการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้แล้วคลังสินค้าเคมี THAI CHEMICAL TERMINAL
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คลังสินค้าเคมี THAI CHEMICAL TERMINAL

  ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า SONGSERM VIVATTANA WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า SONGSERM VIVATTANA WAREHOUSE

  ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE

  ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

  ธีรชัยคลังสินค้า TEERACHAI WAREHOSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธีรชัยคลังสินค้า TEERACHAI WAREHOSE

  ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse

  เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ S.M.C. LOGISTICS
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ S.M.C. LOGISTICS

  ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) TTK LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) TTK LOGISTICS (THAILAND)

  เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ BEST BONDED WAREHOUSE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ BEST BONDED WAREHOUSE COMPANY LIMITED

  พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง P.K.MARINE TRADING
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง P.K.MARINE TRADING

  มหชนคลังสินค้า MAHACHON WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหชนคลังสินค้า MAHACHON WAREHOUSE

  อ่างทองคลังสินค้า ANGTHONG WAREHOUSE CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อ่างทองคลังสินค้า ANGTHONG WAREHOUSE CO.,LTD.

  เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND)

  เคอรี่ สยามซีพอร์ต KERRY SIAM SEAPORT LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคอรี่ สยามซีพอร์ต KERRY SIAM SEAPORT LIMITED

  ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS

  ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า UNITED THAI WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า UNITED THAI WAREHOUSE

  โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) TOLL WAREHOUSE (THAILAND) CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) TOLL WAREHOUSE (THAILAND) CO., LTD.

  ชัยยงคลังสินค้า CHAIYONG WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชัยยงคลังสินค้า CHAIYONG WAREHOUSE

  โชคชัยคลังสินค้า test
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคชัยคลังสินค้า test

  เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) SG Sagawa (Thailand) Co.Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) SG Sagawa (Thailand) Co.Ltd.

  ตะล่อมสินคลังสินค้า TALOMSIN WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ตะล่อมสินคลังสินค้า TALOMSIN WAREHOUSE

  ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE

  บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS

  บุญเจริญคลังสินค้า BOON CHAREON WAREHOUSE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บุญเจริญคลังสินค้า BOON CHAREON WAREHOUSE COMPANY LIMITED

  มิตรผลคลังสินค้า MITR PHOL WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิตรผลคลังสินค้า MITR PHOL WAREHOUSE

  มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand)

  ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE

  ศรีเมืองคลังสินค้า Srimuang Warehouse
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ศรีเมืองคลังสินค้า Srimuang Warehouse

  อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล ANGTHONG SUGAR TERMINAL
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล ANGTHONG SUGAR TERMINAL

  อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD.

  อ่าวไทยคลังสินค้า AAWTHAI WAREHOUSES
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อ่าวไทยคลังสินค้า AAWTHAI WAREHOUSES

  ไทยไซโลและอุตสาหกรรม THAI SILO AND INDUSTRY COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยไซโลและอุตสาหกรรม THAI SILO AND INDUSTRY COMPANY LIMITED

  นครราชสีมาสิริโชคชัย NAKHONRATCHASIMA SIRICHOKECHAI CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นครราชสีมาสิริโชคชัย NAKHONRATCHASIMA SIRICHOKECHAI CO.,LTD.

  เจียเม้ง CHIA MENG CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เจียเม้ง CHIA MENG CO.,LTD.

  ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) Tonghua Buayai (1994)
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) Tonghua Buayai (1994)

  โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) THANYARUNGROENCHAI (THAILAND)
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) THANYARUNGROENCHAI (THAILAND)

  ชัยยงไซโลการเกษตร CHAIYONG AGRICULTURAL SILO CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชัยยงไซโลการเกษตร CHAIYONG AGRICULTURAL SILO CO.,LTD.

  ซี.พี.อินเตอร์เทรด C.P.INTERTRADE CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซี.พี.อินเตอร์เทรด C.P.INTERTRADE CO.,LTD.

  เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส NCA.ENTERPRISE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส NCA.ENTERPRISE COMPANY LIMITED

  กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์ KITTITANA DISTRIBUTOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์ KITTITANA DISTRIBUTOD CO.,LTD.

  พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ PREMIER FROZEN PRODUCTS
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ PREMIER FROZEN PRODUCTS

  มหาชัยห้องเย็น AHACHAAICOLD STORAGE COMPANY LIMTED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหาชัยห้องเย็น AHACHAAICOLD STORAGE COMPANY LIMTED

  เศรษฐชล SETHACHON CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เศรษฐชล SETHACHON CO.,LTD.

  ห้องเย็นบางหญ้า
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นบางหญ้า

  อยู่ยงพัฒนา U.YONG DEVELOPMENT CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อยู่ยงพัฒนา U.YONG DEVELOPMENT CO., LTD.

  แปซิฟิค ห้องเย็น PACIFIC COOD STORAGE
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แปซิฟิค ห้องเย็น PACIFIC COOD STORAGE

  คาลิกห้องเย็น PRODUCTS COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คาลิกห้องเย็น PRODUCTS COLD STORAGE CO.,LTD.

  เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd.

  อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED

  ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์ SEA BONANZA FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์ SEA BONANZA FOOD CO.,LTD.

  ห้องเย็นอยุธยา AYUTTHAYA COOL STOCKED LIMITED PARTNERSHIP
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นอยุธยา AYUTTHAYA COOL STOCKED LIMITED PARTNERSHIP

  ปิติซีฟูดส์ PITI SEAFOODS.CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติซีฟูดส์ PITI SEAFOODS.CO.,LTD.

  พีดีเอส ฟู๊ดส์ PDS FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พีดีเอส ฟู๊ดส์ PDS FOODS CO.,LTD.

  มหาชัย มารีนฟู้ดส์ MAHACHAIMARINE FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหาชัย มารีนฟู้ดส์ MAHACHAIMARINE FOODS CO.,LTD.

  วี.เอ็ม.ฟู้ด V.M.FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วี.เอ็ม.ฟู้ด V.M.FOOD CO.,LTD.

  แวนด้า โฟรเซ่น VANDA FROZEN CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แวนด้า โฟรเซ่น VANDA FROZEN CO.,LTD.

  ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์ SRIPITAK FROZEN FOODS CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์ SRIPITAK FROZEN FOODS CO., LTD.

  ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.

  ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ TAIBAN FISHERY CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ TAIBAN FISHERY CO.,LTD.

  บางกอก ซีฟู้ด BANGKOK SEAFOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางกอก ซีฟู้ด BANGKOK SEAFOOD CO.,LTD.

  นิ่มซี่เส็งห้องเย็น Nim See Seng
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิ่มซี่เส็งห้องเย็น Nim See Seng

  โชคสมุทรมารีน CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคสมุทรมารีน CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD.

  เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป CHIANGMAI BURAPA FROZEN STORAGE GROUP CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป CHIANGMAI BURAPA FROZEN STORAGE GROUP CO.,LTD

  ตองแปดห้องเย็น THONGPAD COLD STORAGE CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ตองแปดห้องเย็น THONGPAD COLD STORAGE CO.,LTD

  ชัยนาวีห้องเย็น CHAINAVEE COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชัยนาวีห้องเย็น CHAINAVEE COLDSTORAGE CO.,LTD.

  สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์ SAMART FROZEN FOODS Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์ SAMART FROZEN FOODS Co.,Ltd.

  ไทยพิพัฒน์ ซีเอส THAIPIPAT C.S. LIMITED PARTNERSHIP
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยพิพัฒน์ ซีเอส THAIPIPAT C.S. LIMITED PARTNERSHIP

  เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น Asian Sea Corporation Public Company Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น Asian Sea Corporation Public Company Limited

  11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ 11 WONGJORN TRADING & COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ 11 WONGJORN TRADING & COLD STORAGE CO.,LTD.

  ทิพย์เกษตร THIP KASET CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทิพย์เกษตร THIP KASET CO.,LTD.

  ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD.

  ห้องเย็นสินภักดี SINPAKDI COLD STORAGE CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นสินภักดี SINPAKDI COLD STORAGE CO., LTD.

  อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) INOUEKI (THAILAND) CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) INOUEKI (THAILAND) CO.,LTD

  ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ Thai Nippon Cold Storage Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ Thai Nippon Cold Storage Co.,Ltd.

  พิสิฐอุตสาหกรรม Phisith Industrial Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พิสิฐอุตสาหกรรม Phisith Industrial Co.,Ltd.

  โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.

  เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) Thepmanee Coldstorage (Taladthai)
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) Thepmanee Coldstorage (Taladthai)

  เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD.

  ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต TANYATANA IMPORT EXPORT CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต TANYATANA IMPORT EXPORT CO., LTD.

  ซีพีแรม CPRAM Company Limited.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีพีแรม CPRAM Company Limited.

  ปิติห้องเย็น PITI COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติห้องเย็น PITI COLD STORAGE CO.,LTD.

  เกษตรห้องเย็น AGRICUL COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เกษตรห้องเย็น AGRICUL COLD STORAGE CO.,LTD.

  คิงส์ เฟรช King Fresh Co, Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คิงส์ เฟรช King Fresh Co, Ltd.

  เค.แอล. ห้องเย็น K.L. COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เค.แอล. ห้องเย็น K.L. COLDSTORAGE CO.,LTD.

  เคเอฟฟู้ดส์ KF FOODS LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคเอฟฟู้ดส์ KF FOODS LIMITED

  โชคนาวีห้องเย็น
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคนาวีห้องเย็น

  โชคมหาชัยมารีน CHOKMAHACHAI MARINE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคมหาชัยมารีน CHOKMAHACHAI MARINE CO.,LTD.

  ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD.

  เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) THEPMANEE COLDSTORAGE(CHANTHABURI) CO.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) THEPMANEE COLDSTORAGE(CHANTHABURI) CO.LTD.

  ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ THAI AGRO EXCHANGE CO,.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ THAI AGRO EXCHANGE CO,.LTD.

  ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ THAI MAX COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ THAI MAX COLD STORAGE CO.,LTD.

  ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด THAI ROYAL FROZEN FOOD CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด THAI ROYAL FROZEN FOOD CO., LTD.

  ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์ THAI WORLD FOODS AND FRUITS.CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์ THAI WORLD FOODS AND FRUITS.CO.,LTD

  ธารสมุทรฟู้ด TRANSAMUT FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธารสมุทรฟู้ด TRANSAMUT FOOD CO.,LTD.

  บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส BANGKOK COLD STORAGE SERVICE LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส BANGKOK COLD STORAGE SERVICE LTD.

  ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น PITI CENTER COLD STORAGE CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น PITI CENTER COLD STORAGE CO.,LTD

  ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.

  ปิติมหาชัยห้องเย็น PITIMAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติมหาชัยห้องเย็น PITIMAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.

  ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น MAHATTANA ICE FACTORY AND STORAGE CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น MAHATTANA ICE FACTORY AND STORAGE CO., LTD.

  เฟรช แอนด์ คูล FRESH AND COOL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฟรช แอนด์ คูล FRESH AND COOL CO.,LTD.

  ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท U.H.I. TALAAD THAI CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท U.H.I. TALAAD THAI CO.,LTD

  รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.

  รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น R R P
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น R R P

  ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น Lucky Star Cold Storage Co.,Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น Lucky Star Cold Storage Co.,Ltd

  วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย V.S.I. UNION-THAI CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย V.S.I. UNION-THAI CO.,LTD.

  ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น SAKSAWAD COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น SAKSAWAD COLDSTORAGE CO.,LTD.

  ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED

  ห้องเย็นปรมี PARAME COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นปรมี PARAME COLDSTORAGE CO.,LTD.

  ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ PONGTIP COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ PONGTIP COLDSTORAGE CO.,LTD.

  ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.

  อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD

  องกรณ์ห้องเย็น ONGKORN COLD STORAGE CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • องกรณ์ห้องเย็น ONGKORN COLD STORAGE CO., LTD.

  อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น ANUSORN MAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น ANUSORN MAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.

  อะกรี เวิลด์ AGRI WORLD CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อะกรี เวิลด์ AGRI WORLD CO., LTD.

  อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี Asahi FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี Asahi FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED

  อินเตอร์ เฟรช INTER FRESH COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์ เฟรช INTER FRESH COMPANY LIMITED

  อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.

  เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ N.A.D. COLD STORAGE OCMPANY UNITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ N.A.D. COLD STORAGE OCMPANY UNITED

  เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง EAIMIMJIT FISHERY CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง EAIMIMJIT FISHERY CO.,LTD.

  ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ IMG FROZEN FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ IMG FROZEN FOODS CO.,LTD.

  เกษมสันต์ KASAMSAN CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เกษมสันต์ KASAMSAN CO.,LTD.

  ที.พี.แปซิฟิค T.P.PACIFIC CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ที.พี.แปซิฟิค T.P.PACIFIC CO.,LTD.

  โกลเบิล ฟีช GLOBAL FISH CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โกลเบิล ฟีช GLOBAL FISH CO., LTD.

  เอ็มเคห้องเย็น M K COLD STORAGE CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็มเคห้องเย็น M K COLD STORAGE CO., LTD.

  ห้องเย็นสะพานคลอง SAPAN KLONG REFRIGERATING CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นสะพานคลอง SAPAN KLONG REFRIGERATING CO.,LTD.

  สินชัยห้องเย็น SINCHAI COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สินชัยห้องเย็น SINCHAI COLDSTORAGE CO.,LTD.

  วิวัฒชัย ฟาร์ม Wiwatchai Farm
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วิวัฒชัย ฟาร์ม Wiwatchai Farm

  คิงส์ แครอท KINGS CARROT
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คิงส์ แครอท KINGS CARROT

  อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing

  เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) K Line Container Service (Thailand) Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) K Line Container Service (Thailand) Ltd.

  ยูไนเต็ดเกรนส์ UNITED GRAINS COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูไนเต็ดเกรนส์ UNITED GRAINS COMPANY LIMITED

  ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส United Silo and Service.Co.,Ltd.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส United Silo and Service.Co.,Ltd.

  นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

  ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส DOUBLE WING SPIRIT SERVICE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส DOUBLE WING SPIRIT SERVICE

  พิสิฐห้องเย็นลำปาง PSL
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พิสิฐห้องเย็นลำปาง PSL

  ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ P&DCOLD STORAGE
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ P&DCOLD STORAGE

  เอส เอส ที คลังสินค้า SST WAREHOUSE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส เอส ที คลังสินค้า SST WAREHOUSE COMPANY LIMITED

  พศภพ 999 PASSAPOP 999 CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พศภพ 999 PASSAPOP 999 CO.,LTD.

  ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) HAVI Food Distribution (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) HAVI Food Distribution (Thailand) Co.,Ltd.

  เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ NS COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ NS COLD STORAGE CO.,LTD.

  ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล THONGCHAI INTERNATIONAL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล THONGCHAI INTERNATIONAL CO.,LTD.

  รุ่งเจริญผล RUNG CHAREON PHON CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รุ่งเจริญผล RUNG CHAREON PHON CO.,LTD.

  บางแค อกรี เทรดดิ้ง
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางแค อกรี เทรดดิ้ง

  ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service, Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service, Ltd.

  เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า DEJUDOM TERMINAL AND WAREHOUSE CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า DEJUDOM TERMINAL AND WAREHOUSE CO.,LTD

  โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา SAMAKHI KIJTHANYA RICE MILLING CO.,LTD.
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา SAMAKHI KIJTHANYA RICE MILLING CO.,LTD.

  คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KINTETSU LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KINTETSU LOGISTICS (THAILAND)

  ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) TATSUMI SHOKAI (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) TATSUMI SHOKAI (THAILAND)

  น้ำแข็งบางหญ้า (2000)
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • น้ำแข็งบางหญ้า (2000)

  ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง CTX HOLDING COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง CTX HOLDING COMPANY LIMITED

  หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล NUNG THAI INTERNATIONAL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล NUNG THAI INTERNATIONAL CO.,LTD.

  จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ GAC THORESEN LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ GAC THORESEN LOGISTICS CO.,LTD.

  พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น P.C TUNA COLD STORAGES CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น P.C TUNA COLD STORAGES CO.,LTD.

  โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) FRUITORY (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) FRUITORY (THAILAND) CO.,LTD.

  จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD.

  ลีฟู้ดส์ Lee Foods Company Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลีฟู้ดส์ Lee Foods Company Limited

  เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ MMP FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ MMP FOODS CO.,LTD.

  วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ VONGSUWAN FOOD AND LOGISTIC
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ VONGSUWAN FOOD AND LOGISTIC

  ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ THAVEEVONG LOGISTICS CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ THAVEEVONG LOGISTICS CO.,LTD

  สมิหลา โคลด์ สโตเรจ SAMILA COLD STORAGE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สมิหลา โคลด์ สโตเรจ SAMILA COLD STORAGE COMPANY LIMITED

  ไทยเดลมาร์ Thai Delmar Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยเดลมาร์ Thai Delmar Co.,Ltd.

  ซีที ศูนย์กระจายสินค้า CT Distribution Center
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีที ศูนย์กระจายสินค้า CT Distribution Center

  ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Fujitrans Logistics (Thailand)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Fujitrans Logistics (Thailand)

  ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร Qing Feng Food Industry
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร Qing Feng Food Industry

  ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง TACK TANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง TACK TANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

  เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ SCG NICHIREI LOGISTICS CO,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ SCG NICHIREI LOGISTICS CO,LTD.

  เฮียซน (ลูกเกษ) HERESON (LUKKET) CO,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฮียซน (ลูกเกษ) HERESON (LUKKET) CO,LTD.

  เมธา กรุ๊ป METHA GROUP CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เมธา กรุ๊ป METHA GROUP CO,LTD

  ทีพีเอส โคลด์ TPS COLD COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีพีเอส โคลด์ TPS COLD COMPANY LIMITED

  ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด Tanaphan Frozen
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด Tanaphan Frozen

  เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง KK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง KK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED

  เอส เค ห้องเย็น SK COLD STORAGE CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส เค ห้องเย็น SK COLD STORAGE CO,LTD

  มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd

  แพนฟู้ด PAN FOOD .CO.LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แพนฟู้ด PAN FOOD .CO.LTD

  เอ.ซี.ห้องเย็น A.C.COLD STORAGE CO.LTd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ.ซี.ห้องเย็น A.C.COLD STORAGE CO.LTd.

  ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) UNION HUT FRESH ( THAILAND) CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) UNION HUT FRESH ( THAILAND) CO,LTD

  พี เอส เมน แลนด์ PS MAINLAND COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พี เอส เมน แลนด์ PS MAINLAND COMPANY LIMITED

  เจพีเค โคลด์ สโตเรจ JPK COLD STORAGE CO ,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เจพีเค โคลด์ สโตเรจ JPK COLD STORAGE CO ,LTD.

  338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • 338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD

  มหาชัย โฟรเซ่น ฟู้ดส์ Mahachai Frozen Foods Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหาชัย โฟรเซ่น ฟู้ดส์ Mahachai Frozen Foods Co.,Ltd.

  วายพี โคล สตอเรจ YP COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วายพี โคล สตอเรจ YP COLD STORAGE CO.,LTD.

  มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd

  ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Whale Logistics Warehouse Sugar
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Whale Logistics Warehouse Sugar

  ซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang)

  ข้าว ซี.พี. KHAO C.P.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ข้าว ซี.พี. KHAO C.P.

  เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค JWD Pacific Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค JWD Pacific Co.,Ltd.

  ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service,LTD.

  เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd.

  เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น The Billennium Corporation.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น The Billennium Corporation.,Ltd.

  ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

  ทชากร อินเตอร์เทรด Tachagon Intertrades Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทชากร อินเตอร์เทรด Tachagon Intertrades Co.,Ltd.

  บุญล้อม โฟรสเซ่นโปรดักส์
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บุญล้อม โฟรสเซ่นโปรดักส์

  เกียรตินันท์ เทพนม Kiattinant Theppanom Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เกียรตินันท์ เทพนม Kiattinant Theppanom Co.,Ltd.

  นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Nippon Express Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Nippon Express Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

  โมบาย โลจิสติกส์ Mobile Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โมบาย โลจิสติกส์ Mobile Logistics Co.,Ltd.

  ซังกิวไทย Sankyu-Thai Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซังกิวไทย Sankyu-Thai Co.,Ltd.

  มิตซุยแอนด์โค.โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) MITSUI & CO.GLOBAL LOGISTICS AND INSURANCE (THAILAND) LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิตซุยแอนด์โค.โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) MITSUI & CO.GLOBAL LOGISTICS AND INSURANCE (THAILAND) LTD.

  รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd.

  ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น CPF Trading Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น CPF Trading Co.,Ltd.

  มหาชัยซีฟู๊ด โฮลดิ้ง Mahachai Seafood Holding Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหาชัยซีฟู๊ด โฮลดิ้ง Mahachai Seafood Holding Co.,Ltd.

  นิ่มเอ็กซ์เพรส NiM Express Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิ่มเอ็กซ์เพรส NiM Express Co.,Ltd.

  ณภพ
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ณภพ

  ลำไทร โฟรเซ่น Lamsai Frozen Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลำไทร โฟรเซ่น Lamsai Frozen Limited

  สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ Siam Chemical Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ Siam Chemical Logistics Co.,Ltd.

  เค.พี.ห้องเย็น K.P. Cold Room Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เค.พี.ห้องเย็น K.P. Cold Room Co.,Ltd.

  ดี.เอช.เอ.สยามวาลา DHA Siamwalla Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดี.เอช.เอ.สยามวาลา DHA Siamwalla Ltd.

  เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited

  เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ Aden Fulfillment Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ Aden Fulfillment Co.,Ltd.

  ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd.

  นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) NIPPON EXPRESS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) NIPPON EXPRESS (THAILAND)

  โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.

  สยามนิสทรานส์ SIAM NISTRANS CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามนิสทรานส์ SIAM NISTRANS CO., LTD.

  ซีทีไอ โคลด์ เชน CTI Cold Chain Co.,Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีทีไอ โคลด์ เชน CTI Cold Chain Co.,Ltd

  ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd.

  เคเอสวี โลจิสติกส์ KSV Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคเอสวี โลจิสติกส์ KSV Logistics Co.,Ltd.

  คิวแฟค Q - FAC CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คิวแฟค Q - FAC CO.,LTD.

  เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) Scommerce (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) Scommerce (Thailand) Co.,Ltd.

  มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Mitsubishi Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Mitsubishi Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

  สุนทรี กรุ๊ป (2011) Soontree Group (2011) Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สุนทรี กรุ๊ป (2011) Soontree Group (2011) Co.,Ltd.

  อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd.

  พร้อมรุ่ง คลังสินค้า
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พร้อมรุ่ง คลังสินค้า

  นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.

  อ่างทองเจริญกิจ ANGTHONG CHAROENKIT LIMITED PARTNERSHIP
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อ่างทองเจริญกิจ ANGTHONG CHAROENKIT LIMITED PARTNERSHIP

  ปิติ ฟูดส์ PITI FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติ ฟูดส์ PITI FOODS CO.,LTD.

  อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล Eastern T P K Capital Co.,Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล Eastern T P K Capital Co.,Ltd

  แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ALPS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ALPS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) TATSUMI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) TATSUMI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

  ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ PIONEER DCT LOGISTICS CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ PIONEER DCT LOGISTICS CO.,LTD

  นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) Nusa Transport & Service (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) Nusa Transport & Service (Thailand) Co.,Ltd.

  สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD.

  เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD.

  ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี Ayutthaya Port & ICD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี Ayutthaya Port & ICD

  เฟรช โปรดิวส์ Fresh Produce
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฟรช โปรดิวส์ Fresh Produce

  โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.

  อรุณรัตน์ 2014 ARUNRAT 2014 CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อรุณรัตน์ 2014 ARUNRAT 2014 CO.,LTD

  นานา อินเตอร์เฟรช NANA INTERFRESH CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นานา อินเตอร์เฟรช NANA INTERFRESH CO.,LTD

  เค.พี. (จอมทอง) K.P.(JOMTONG) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เค.พี. (จอมทอง) K.P.(JOMTONG) CO.,LTD.

  โคลด์ ลอฟท์ COLD LOFT COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โคลด์ ลอฟท์ COLD LOFT COMPANY LIMITED

  ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ TIGER DISTRIBUTION & LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ TIGER DISTRIBUTION & LOGISTICS CO.,LTD.

  พรมารีน
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พรมารีน

  ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท Union Prime Estate Company Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท Union Prime Estate Company Limited

  วัน เวิลด์ คาร์โก้ ONE WORLD CARGO CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วัน เวิลด์ คาร์โก้ ONE WORLD CARGO CO.,LTD

  วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส YA SALES & SERVICES CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส YA SALES & SERVICES CO.,LTD

  สยาม ไอซ์ Siam Ice Company Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยาม ไอซ์ Siam Ice Company Limited

  เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ Asia Golden Rice Company Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ Asia Golden Rice Company Limited

  ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

  แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ Grand Emporium Logistics Co.,Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ Grand Emporium Logistics Co.,Ltd

  ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD

  นาสาครห้องเย็น NASAKORN COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นาสาครห้องเย็น NASAKORN COLD STORAGE CO.,LTD.

  ปุญญรักษ์ พัฒนา POONYARUK PATTANACO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปุญญรักษ์ พัฒนา POONYARUK PATTANACO.,LTD

  โลจิสท์พลัส Logistplus Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โลจิสท์พลัส Logistplus Co.,Ltd.

  โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) TOYO SOKO (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) TOYO SOKO (THAILAND) CO.,LTD.

  เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส S.F. EXPRESS CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส S.F. EXPRESS CO.,LTD

  บีอาร์บีพี โลจิสติกส์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บีอาร์บีพี โลจิสติกส์

  ห้องเย็น โคราช KORAT COLD STORAGE CO,.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็น โคราช KORAT COLD STORAGE CO,.LTD.

  ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD

  อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) IIDA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) IIDA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

  ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd.

  ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด PHUKET HAPPY FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด PHUKET HAPPY FOOD CO.,LTD.

  ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น WTC CORPORATION CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น WTC CORPORATION CO.,LTD

  ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.

  เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ M-SENKO LOGISTICS CO.,LTD.

  แอลเอ็นดับเบิ้ลยู Lnw Co., Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอลเอ็นดับเบิ้ลยู Lnw Co., Ltd

  เอช.บี.โฮลดิ้ง H.B.HOLDING CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอช.บี.โฮลดิ้ง H.B.HOLDING CO., LTD.

  อันดามัน ซีฟู้ด ANDAMAN SEA FOOD CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อันดามัน ซีฟู้ด ANDAMAN SEA FOOD CO., LTD.

  แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ FLASH FULFILLMENT CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ FLASH FULFILLMENT CO.,LTD.

  แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD

  แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited

  แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited

  ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล

  ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED

  เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.

  ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd.

  ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky warehouse Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky warehouse Co.,Ltd.

  แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง PADDY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง PADDY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

  บอร์เนียว โลจิสติกส์ BORNEO LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บอร์เนียว โลจิสติกส์ BORNEO LOGISTICS CO.,LTD.

  อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ EA LOGISTICS LINK
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ EA LOGISTICS LINK

  เอ็นเอส ซีฟูดส์ NS Seafood Co.Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็นเอส ซีฟูดส์ NS Seafood Co.Ltd

  เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.

  ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED

  ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) CEVA LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) CEVA LOGISTICS (THAILAND)

  โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED

  เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.

  เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)

  ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) FOOD PROJECT (SIAM) CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) FOOD PROJECT (SIAM) CO., LTD.

  เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์

  ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI Logistics (Thailand) Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI Logistics (Thailand) Ltd.

  พงษ์ลาภ PONGLARP CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พงษ์ลาภ PONGLARP CO.,LTD

  เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

  supakitAutomobill
 • ประเภท : ไซโล
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • supakitAutomobill

  บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัด Limagrain (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัด Limagrain (Thailand) Co.,Ltd.

  บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเเทศไทย) จำกัด SATO-SHOJI (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเเทศไทย) จำกัด SATO-SHOJI (THAILAND) CO.,LTD.

  เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Best Logistic Technology (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Best Logistic Technology (Thailand) Co.,Ltd.

  บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด ASOONSILP FROZEN CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด ASOONSILP FROZEN CO.,LTD.

  บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด CHIANGMAI THANATHON FARM CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด CHIANGMAI THANATHON FARM CO.,LTD.

  นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)

  ปิติปักธงชัยห้องเย็น
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติปักธงชัยห้องเย็น

  บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด

  บริษัท พูน บราเธอร์ส จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท พูน บราเธอร์ส จำกัด

  ทรีทราน คลังสินค้า
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทรีทราน คลังสินค้า

  เอเอสแอล โลจิสติกส์ ASL LOGISTICS CO., LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเอสแอล โลจิสติกส์ ASL LOGISTICS CO., LTD

  บ้านส้มมีทแอนด์โฟรเซ่นฟู้ด BANNSOM MEAT AND FROZEN FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บ้านส้มมีทแอนด์โฟรเซ่นฟู้ด BANNSOM MEAT AND FROZEN FOOD CO.,LTD.

  บางไทร ฟอร์ เร้นท์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางไทร ฟอร์ เร้นท์

  มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย

  บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด

  พารากอน ดิสทริบิวชั่น
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พารากอน ดิสทริบิวชั่น

  ทดสอบคลังไซโล
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทดสอบคลังไซโล

  ณิก้า ทดสอบ got7
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ณิก้า ทดสอบ got7