• ชื่อผู้ประกอบการ : zailo test

 • ชื่อผู้ประกอบการ : zailo test

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 317/2564
 • ที่ตั้ง :1/1 ซอย 1 ถนน junho จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน
 • โทรศัพท์ : 0112445588


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :2/2 ซอย 2 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :test1
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : zailo test

 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :1/1 ซอย 1 ถนน junho จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน
 • โทรศัพท์ : 09958743362


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1 ซอย 1 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :test1
 • พื้นที่ : 1200 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1 ซอย 2 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสามวา ตำบล ทรายกองดิน


1

Branch

2

Storage

1313.04

Capacity