• ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ลูกหว้า จำกัด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : TEST TEST

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 354/2565
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :12 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คันนายาว ตำบล คันนายาว


0

Branch

0

Storage

0

Capacity