• ชื่อผู้ประกอบการ : ทดสอบคลังไซโล

  • ชื่อผู้ประกอบการ :

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 379/2567
  • ที่ตั้ง :22 ซอย 5 ถนน 22 จังหวัด ตราด อำเภอ เกาะกูด ตำบล เกาะหมาก
  • โทรสาร : 9999999

  • มาตรฐานรางวัล

  • BSI

  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :9 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองต้นไทร


0

Branch

0

Storage

0

Capacity