• ชื่อผู้ประกอบการ : ณิก้า ทดสอบ

  • ชื่อผู้ประกอบการ : got7

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 380/2567
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity