• ชื่อผู้ประกอบการ : เจพีเค โคลด์ สโตเรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : JPK COLD STORAGE CO ,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 179/2564
 • อีเมล์ : rerai.r@jpk.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.jwd-group.com
 • ที่ตั้ง :36 ซอย ถนน กรุงเทพกรีฑา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางกะปิ ตำบล หัวหมาก
 • โทรศัพท์ : 0 2170 9766-9


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/89 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AM01
 • พื้นที่ : 1920 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AM02
 • พื้นที่ : 1920 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AM03
 • พื้นที่ : 1920 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR01
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR02
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR03
 • พื้นที่ : 720 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FREEZE 01
 • พื้นที่ : 52.53 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FREEZE 02
 • พื้นที่ : 52.53 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FREEZE 03
 • พื้นที่ : 52.734 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :33/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :201
 • พื้นที่ : 324 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :202
 • พื้นที่ : 972 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :203
 • พื้นที่ : 648 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :204
 • พื้นที่ : 549 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :205
 • พื้นที่ : 648 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :206
 • พื้นที่ : 648 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :207
 • พื้นที่ : 648 ตร.ม


0

Branch

16

Storage

12610.794

Capacity