• ชื่อผู้ประกอบการ : โชคชัยคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : test

 • ประเภทนิติบุคคล :
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 19/2564
 • อีเมล์ : secretary@kongsenggroup.com
 • เว็บไซต์ : www.kongsenggroup.com
 • ที่ตั้ง :1 ซอย 2 ถนน 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 33333


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :112 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล คลองสะแก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 4782.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2
 • พื้นที่ : 4782.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 4741.78 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

14306.38

Capacity