• ชื่อผู้ประกอบการ : โมบาย โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Mobile Logistics Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 196/2564
 • อีเมล์ : Phatthamon@mobilelogistics.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.mobilelogistics.co.th/
 • ที่ตั้ง :247 ซอย ถนน เทพารักษ์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล เทพารักษ์
 • โทรศัพท์ : 02-3853038


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :279 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง Chill 1
 • พื้นที่ : 377 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง Chill 2
 • พื้นที่ : 442 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง Chill 3
 • พื้นที่ : 403 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 1
 • พื้นที่ : 741 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 2
 • พื้นที่ : 1248 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 3
 • พื้นที่ : 1088 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 4
 • พื้นที่ : 640 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 5
 • พื้นที่ : 928 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

5867

Capacity