• ชื่อผู้ประกอบการ : เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Central JD Commerce Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 208/2564
 • อีเมล์ : CS@JD.CO.TH
 • เว็บไซต์ : www.JD.CO.TH
 • ที่ตั้ง :9 ซอย อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 ชั้น 22,23 ถนน พระราม 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล
 • โทรศัพท์ : 0 2030 4499, 0 2030 4599


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :111 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Bangkok Warehouse
 • พื้นที่ : 6875 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A2/2
 • พื้นที่ : 4330.63 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3/1
 • พื้นที่ : 4809 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3/2
 • พื้นที่ : 4122 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

20136.63

Capacity