• ชื่อผู้ประกอบการ : พงษ์ลาภ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PONGLARP CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 291/2564
 • อีเมล์ : info@ponglarp.com
 • เว็บไซต์ : http://www.ponglarp.com/en
 • ที่ตั้ง :3 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด
 • โทรศัพท์ : 02-9766021-3, 02-9766061-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางคูวัด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 4/1
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 4/2
 • พื้นที่ : 810 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 4/3
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 4/4
 • พื้นที่ : 1620 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 4/5
 • พื้นที่ : 2621.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 5/1
 • พื้นที่ : 1620 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B 5/3
 • พื้นที่ : 649.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ฺB 5/2
 • พื้นที่ : 4050 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

12181.37

Capacity