• ชื่อผู้ประกอบการ : ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Tonghua Buayai (1994)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 35/2564
 • เว็บไซต์ : www.tonghuarice.com
 • ที่ตั้ง :44 ซอย ถนน นิเวศรัตน์ จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ บัวใหญ่ ตำบล ด่านช้าง
 • โทรศัพท์ : 044-292222

 • บริการพิเศษ

 • การจัดส่ง
 • ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 14000
 • HACCP
 • ISO 9001
 • GMP
 • มาตรฐานไซโล

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :44 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ บัวใหญ่ ตำบล ด่านช้าง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 10
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 12
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 13
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 14
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 15
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 16
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 17
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 17
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 19
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 20
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 21
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 22
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 23
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 25
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 25
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 26
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 27
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 28
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 29
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 30
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 31
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 32
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 4
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 5
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 6
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 7
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 8
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 9
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 1
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 11
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 2
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :s 3
 • พื้นที่ : 12.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม


0

Branch

33

Storage

2561.92

Capacity