• ชื่อผู้ประกอบการ : 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : 11 WONGJORN TRADING & COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 69/2564
 • ที่ตั้ง :34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล บ่อยาง
 • โทรศัพท์ : 0 7432 6222 ต่อ 5 ,0 7432 2637-40

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :34 ซอย 3 ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล บ่อยาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 189.41 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 493.64 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 493.64 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 627.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 189.41 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 40 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 40 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 24 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

2097.3

Capacity