ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 20711


อีเมล

อีเมล : mwsc.dit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://ewsc.dit.go.th