คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้เปิดระบบการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้แล้วเฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.

  เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.

  โชคชัยคลังสินค้า test
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคชัยคลังสินค้า test

  *** เวณิก้า ทดสอบ *** nika test
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • *** เวณิก้า ทดสอบ *** nika test

  อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD.

  เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ S.M.C. LOGISTICS
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ S.M.C. LOGISTICS

  เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Best Logistic Technology (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Best Logistic Technology (Thailand) Co.,Ltd.

  นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

  ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED

  ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE

  บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด

  เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์

  สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ Siam Chemical Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ Siam Chemical Logistics Co.,Ltd.

  เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd.

  สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD.

  นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.

  ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD

  บริษัท พูน บราเธอร์ส จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท พูน บราเธอร์ส จำกัด

  โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) TOYO SOKO (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) TOYO SOKO (THAILAND) CO.,LTD.

  นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) NIPPON EXPRESS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) NIPPON EXPRESS (THAILAND)

  บุญเจริญคลังสินค้า BOON CHAREON WAREHOUSE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บุญเจริญคลังสินค้า BOON CHAREON WAREHOUSE COMPANY LIMITED

  เอเอสแอล โลจิสติกส์ ASL LOGISTICS CO., LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเอสแอล โลจิสติกส์ ASL LOGISTICS CO., LTD

  ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) TATSUMI SHOKAI (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) TATSUMI SHOKAI (THAILAND)

  เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited

  โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.

  เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.

  อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล Eastern T P K Capital Co.,Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล Eastern T P K Capital Co.,Ltd

  ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE

  โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.

  ข้าว ซี.พี. KHAO C.P.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ข้าว ซี.พี. KHAO C.P.

  อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing

  มิตซุยแอนด์โค.โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) MITSUI & CO.GLOBAL LOGISTICS AND INSURANCE (THAILAND) LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิตซุยแอนด์โค.โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) MITSUI & CO.GLOBAL LOGISTICS AND INSURANCE (THAILAND) LTD.

  เอส เอส ที คลังสินค้า SST WAREHOUSE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส เอส ที คลังสินค้า SST WAREHOUSE COMPANY LIMITED

  ซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang)

  ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS

  โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED

  มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd

  อ่างทองคลังสินค้า ANGTHONG WAREHOUSE CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อ่างทองคลังสินค้า ANGTHONG WAREHOUSE CO.,LTD.

  รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd.

  ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า UNITED THAI WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า UNITED THAI WAREHOUSE

  ชัยยงคลังสินค้า CHAIYONG WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชัยยงคลังสินค้า CHAIYONG WAREHOUSE

  ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Fujitrans Logistics (Thailand)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) Fujitrans Logistics (Thailand)

  บริษัท ไอซ์ จำกัด ICE Test
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท ไอซ์ จำกัด ICE Test

  ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse

  แอลเอ็นดับเบิ้ลยู Lnw Co., Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอลเอ็นดับเบิ้ลยู Lnw Co., Ltd

  มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand)

  บางไทร ฟอร์ เร้นท์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางไทร ฟอร์ เร้นท์

  เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า DEJUDOM TERMINAL AND WAREHOUSE CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า DEJUDOM TERMINAL AND WAREHOUSE CO.,LTD

  เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND)

  ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd.

  ศรีเมืองคลังสินค้า Srimuang Warehouse
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ศรีเมืองคลังสินค้า Srimuang Warehouse

  บีอาร์บีพี โลจิสติกส์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บีอาร์บีพี โลจิสติกส์

  ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE

  แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ FLASH FULFILLMENT CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ FLASH FULFILLMENT CO.,LTD.

  ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ TIGER DISTRIBUTION & LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ TIGER DISTRIBUTION & LOGISTICS CO.,LTD.

  ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

  เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ Aden Fulfillment Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ Aden Fulfillment Co.,Ltd.

  โลจิสท์พลัส Logistplus Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โลจิสท์พลัส Logistplus Co.,Ltd.

  ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ PIONEER DCT LOGISTICS CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ PIONEER DCT LOGISTICS CO.,LTD

  บริษัท ลูกหว้า จำกัด TEST TEST
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท ลูกหว้า จำกัด TEST TEST