คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้เปิดระบบการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้แล้วซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูมิโซ (แหลมฉบัง) Sumiso (Laem Chabang)

  โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.

  เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) KERRY LOGISTICS (THAILAND)

  ปุญญรักษ์ พัฒนา POONYARUK PATTANACO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปุญญรักษ์ พัฒนา POONYARUK PATTANACO.,LTD

  เคอรี่ สยามซีพอร์ต KERRY SIAM SEAPORT LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคอรี่ สยามซีพอร์ต KERRY SIAM SEAPORT LIMITED

  ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี Ayutthaya Port & ICD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี Ayutthaya Port & ICD

  เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) SG Sagawa (Thailand) Co.Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) SG Sagawa (Thailand) Co.Ltd.

  เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.

  อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง Internationnal Warehouseing

  พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง P.K.MARINE TRADING
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง P.K.MARINE TRADING

  คิวแฟค Q - FAC CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คิวแฟค Q - FAC CO.,LTD.

  บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเเทศไทย) จำกัด SATO-SHOJI (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเเทศไทย) จำกัด SATO-SHOJI (THAILAND) CO.,LTD.

  เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ Central JD Commerce Limited

  นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) Nusa Transport & Service (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) Nusa Transport & Service (Thailand) Co.,Ltd.

  ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ที เอส คลังสินค้า T S WAREHOUSE

  โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โพลีไทย รีซอร์สเซส POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED

  ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ THAI INTERMODAL SYSTEMS

  สยามนิสทรานส์ SIAM NISTRANS CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามนิสทรานส์ SIAM NISTRANS CO., LTD.

  ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky warehouse Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky warehouse Co.,Ltd.

  มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) MITS Logistics (Thailand)

  สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยามมาบูชิ SIMMABUCHI CO.,LTD.

  อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อาเซียคลังสินค้า ASIA WAREHOUSE CO.LTD.

  ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท Union Prime Estate Company Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท Union Prime Estate Company Limited

  บีอาร์บีพี โลจิสติกส์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บีอาร์บีพี โลจิสติกส์

  ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทอพมาร์ท เทรด TOPMART TRADE COMPANY LIMITED

  อ่าวไทยคลังสินค้า AAWTHAI WAREHOUSES
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อ่าวไทยคลังสินค้า AAWTHAI WAREHOUSES

  จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ GAC THORESEN LOGISTICS CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ GAC THORESEN LOGISTICS CO.,LTD.

  มหชนคลังสินค้า MAHACHON WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหชนคลังสินค้า MAHACHON WAREHOUSE

  เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ BEST BONDED WAREHOUSE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ BEST BONDED WAREHOUSE COMPANY LIMITED

  คลังสินค้าเคมี THAI CHEMICAL TERMINAL
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คลังสินค้าเคมี THAI CHEMICAL TERMINAL

  แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) LF Logistics (Thailand) Limited

  เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เหรียญหัวสิ่งทอ LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.

  รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รีนุส โลจิสติกส์ Rhenus Logistics Co.,Ltd.

  พารากอน ดิสทริบิวชั่น
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พารากอน ดิสทริบิวชั่น

  ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด HAVI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เมอิโก เอเชีย Meiko Asia Co.,Ltd.

  นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.

  ซังกิวไทย Sankyu-Thai Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซังกิวไทย Sankyu-Thai Co.,Ltd.

  บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด

  ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) TTK LOGISTICS (THAILAND)
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) TTK LOGISTICS (THAILAND)

  เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น S. M. S. WAREHOUSE & DISTRIBUTION CO., LTD.

  ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) Damco Logistics (Thailand) Co., Ltd.

  บางไทร ฟอร์ เร้นท์
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางไทร ฟอร์ เร้นท์

  โชคชัยคลังสินค้า test
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคชัยคลังสินค้า test

  พร้อมรุ่ง คลังสินค้า
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พร้อมรุ่ง คลังสินค้า

  วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส YA SALES & SERVICES CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส YA SALES & SERVICES CO.,LTD

  แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง PADDY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง PADDY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

  ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service, Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส TST Sunrise Service, Ltd.

  ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น WTC CORPORATION CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น WTC CORPORATION CO.,LTD

  ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า SONGSERM VIVATTANA WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า SONGSERM VIVATTANA WAREHOUSE

  ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

  เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) Scommerce (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) Scommerce (Thailand) Co.,Ltd.

  ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง SEASONAL RICE TRADING CO.,LTD

  ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยรวมทุนคลังสินค้า Thai Roam Toon Warehouse

  ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า RUAMKIJ AUNGTHONG WAREHOUSE

  ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE

  ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

  ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีทีไอ โลจิสติกส์ CTI Logistics Co.,Ltd.

  มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ Mon Logistics Complex Co,Ltd

  บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด
 • ประเภท : คลัง
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท โลจิส ลิ้งค์ จำกัด