คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้เปิดระบบการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้แล้วทิพย์เกษตร THIP KASET CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทิพย์เกษตร THIP KASET CO.,LTD.

  จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD.

  เกษมสันต์ KASAMSAN CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เกษมสันต์ KASAMSAN CO.,LTD.

  เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ SCG NICHIREI LOGISTICS CO,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ SCG NICHIREI LOGISTICS CO,LTD.

  โชคมหาชัยมารีน CHOKMAHACHAI MARINE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคมหาชัยมารีน CHOKMAHACHAI MARINE CO.,LTD.

  ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น SAKSAWAD COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น SAKSAWAD COLDSTORAGE CO.,LTD.

  อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) INOUEKI (THAILAND) CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) INOUEKI (THAILAND) CO.,LTD

  เกษตรห้องเย็น AGRICUL COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เกษตรห้องเย็น AGRICUL COLD STORAGE CO.,LTD.

  ณภพ
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ณภพ

  เคเอฟฟู้ดส์ KF FOODS LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เคเอฟฟู้ดส์ KF FOODS LIMITED

  ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.

  เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd.

  ทีพีเอส โคลด์ TPS COLD COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทีพีเอส โคลด์ TPS COLD COMPANY LIMITED

  ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd.

  ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.

  เกียรตินันท์ เทพนม Kiattinant Theppanom Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เกียรตินันท์ เทพนม Kiattinant Theppanom Co.,Ltd.

  ห้องเย็นสะพานคลอง SAPAN KLONG REFRIGERATING CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นสะพานคลอง SAPAN KLONG REFRIGERATING CO.,LTD.

  รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น R R P
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น R R P

  พิสิฐห้องเย็นลำปาง PSL
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พิสิฐห้องเย็นลำปาง PSL

  โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร Qing Feng Food Industry
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร Qing Feng Food Industry

  รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.

  พิสิฐอุตสาหกรรม Phisith Industrial Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พิสิฐอุตสาหกรรม Phisith Industrial Co.,Ltd.

  แวนด้า โฟรเซ่น VANDA FROZEN CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แวนด้า โฟรเซ่น VANDA FROZEN CO.,LTD.

  ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ THAI MAX COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ THAI MAX COLD STORAGE CO.,LTD.

  แปซิฟิค ห้องเย็น PACIFIC COOD STORAGE
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แปซิฟิค ห้องเย็น PACIFIC COOD STORAGE

  ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD.

  เฟรช แอนด์ คูล FRESH AND COOL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เฟรช แอนด์ คูล FRESH AND COOL CO.,LTD.

  ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd.

  338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • 338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD

  อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.

  Hippo03-11-22
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • Hippo03-11-22

  สินชัยห้องเย็น SINCHAI COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สินชัยห้องเย็น SINCHAI COLDSTORAGE CO.,LTD.

  เอ็นเอส ซีฟูดส์ NS Seafood Co.Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็นเอส ซีฟูดส์ NS Seafood Co.Ltd

  แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD

  บางแค อกรี เทรดดิ้ง
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บางแค อกรี เทรดดิ้ง

  ห้องเย็นปรมี PARAME COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นปรมี PARAME COLDSTORAGE CO.,LTD.

  ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD.

  อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD

  ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED

  อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED

  ปิติ ฟูดส์ PITI FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติ ฟูดส์ PITI FOODS CO.,LTD.

  milli industries
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • milli industries

  ห้องเย็น โคราช KORAT COLD STORAGE CO,.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็น โคราช KORAT COLD STORAGE CO,.LTD.

  ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd.

  ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.

  ชัยนาวีห้องเย็น CHAINAVEE COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ชัยนาวีห้องเย็น CHAINAVEE COLDSTORAGE CO.,LTD.

  ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD

  บ้านส้มมีทแอนด์โฟรเซ่นฟู้ด BANNSOM MEAT AND FROZEN FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บ้านส้มมีทแอนด์โฟรเซ่นฟู้ด BANNSOM MEAT AND FROZEN FOOD CO.,LTD.

  เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น Asian Sea Corporation Public Company Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น Asian Sea Corporation Public Company Limited

  โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.

  เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ N.A.D. COLD STORAGE OCMPANY UNITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ N.A.D. COLD STORAGE OCMPANY UNITED

  เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD.

  ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) UNION HUT FRESH ( THAILAND) CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) UNION HUT FRESH ( THAILAND) CO,LTD

  มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย

  วายพี โคล สตอเรจ YP COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วายพี โคล สตอเรจ YP COLD STORAGE CO.,LTD.

  คิงส์ แครอท KINGS CARROT
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • คิงส์ แครอท KINGS CARROT

  บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด ASOONSILP FROZEN CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด ASOONSILP FROZEN CO.,LTD.

  เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) THEPMANEE COLDSTORAGE(CHANTHABURI) CO.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) THEPMANEE COLDSTORAGE(CHANTHABURI) CO.LTD.

  ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ PONGTIP COLDSTORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ PONGTIP COLDSTORAGE CO.,LTD.