คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้เปิดระบบการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร สามารถยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้แล้วซีทีไอ โคลด์ เชน CTI Cold Chain Co.,Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีทีไอ โคลด์ เชน CTI Cold Chain Co.,Ltd

  อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED

  โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) COOL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

  อรุณรัตน์ 2014 ARUNRAT 2014 CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อรุณรัตน์ 2014 ARUNRAT 2014 CO.,LTD

  ปิติมหาชัยห้องเย็น PITIMAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติมหาชัยห้องเย็น PITIMAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.

  ปิติปักธงชัยห้องเย็น
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติปักธงชัยห้องเย็น

  ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็น ลีฮะฮวด LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.

  เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ S.R. Enterprise Co.,Ltd.

  แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • แอล อาร์ ห้องเย็น LR COLD STORAGE CO.,LTD

  ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น CPF Trading Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น CPF Trading Co.,Ltd.

  ซีพีแรม CPRAM Company Limited.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีพีแรม CPRAM Company Limited.

  สยาม ไอซ์ Siam Ice Company Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สยาม ไอซ์ Siam Ice Company Limited

  เค.พี. (จอมทอง) K.P.(JOMTONG) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เค.พี. (จอมทอง) K.P.(JOMTONG) CO.,LTD.

  338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • 338 ธุรกิจ 338 BUSINESS CO.,LTD

  วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย V.S.I. UNION-THAI CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย V.S.I. UNION-THAI CO.,LTD.

  พรมารีน
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พรมารีน

  ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด Tanaphan Frozen
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด Tanaphan Frozen

  สุนทรี กรุ๊ป (2011) Soontree Group (2011) Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • สุนทรี กรุ๊ป (2011) Soontree Group (2011) Co.,Ltd.

  โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคอนันท์ เกรทคูล CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.

  ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ IMG FROZEN FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ IMG FROZEN FOODS CO.,LTD.

  ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติฟู้ดส์วังน้อย PITI FOODS WANG NOI CO.,LTD.

  ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ P&DCOLD STORAGE
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ P&DCOLD STORAGE

  ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ TAIBAN FISHERY CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ TAIBAN FISHERY CO.,LTD.

  โชคนาวีห้องเย็น
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โชคนาวีห้องเย็น

  ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ THAI AGRO EXCHANGE CO,.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ THAI AGRO EXCHANGE CO,.LTD.

  พศภพ 999 PASSAPOP 999 CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • พศภพ 999 PASSAPOP 999 CO.,LTD.

  นาสาครห้องเย็น NASAKORN COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • นาสาครห้องเย็น NASAKORN COLD STORAGE CO.,LTD.

  บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด CHIANGMAI THANATHON FARM CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด CHIANGMAI THANATHON FARM CO.,LTD.

  ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์ THAI WORLD FOODS AND FRUITS.CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์ THAI WORLD FOODS AND FRUITS.CO.,LTD

  เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) THEPMANEE COLDSTORAGE (MAHACHAI) CO.,LTD.

  ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นท่าข้าม THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED

  ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.

  อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อินเตอร์เซีย INTERSIA CO,LTD

  อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น ANUSORN MAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น ANUSORN MAHACHAI COLD STORAGE CO.,LTD.

  ห้องเย็นสินภักดี SINPAKDI COLD STORAGE CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นสินภักดี SINPAKDI COLD STORAGE CO., LTD.

  วิวัฒชัย ฟาร์ม Wiwatchai Farm
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วิวัฒชัย ฟาร์ม Wiwatchai Farm

  รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • รักชัยห้องเย็น Ruxchai Cold Storage Co., Ltd.

  ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ไทยโยโกเร THAI YOKOREI CO.LTD.

  เศรษฐชล SETHACHON CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • เศรษฐชล SETHACHON CO.,LTD.

  ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED

  ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น Lucky Star Cold Storage Co.,Ltd
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น Lucky Star Cold Storage Co.,Ltd

  อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.

  ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ Lucky Warehouse Co.,Ltd.

  ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) FRUITORY (THAILAND) CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) FRUITORY (THAILAND) CO.,LTD.

  มหาชัยห้องเย็น AHACHAAICOLD STORAGE COMPANY LIMTED
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหาชัยห้องเย็น AHACHAAICOLD STORAGE COMPANY LIMTED

  ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ทะเลไทย ฟู้ด TALAY THAI FOOD CO.,LTD

  ห้องเย็นอยุธยา AYUTTHAYA COOL STOCKED LIMITED PARTNERSHIP
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ห้องเย็นอยุธยา AYUTTHAYA COOL STOCKED LIMITED PARTNERSHIP

  วี.เอ็ม.ฟู้ด V.M.FOOD CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • วี.เอ็ม.ฟู้ด V.M.FOOD CO.,LTD.

  โกลเบิล ฟีช GLOBAL FISH CO., LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โกลเบิล ฟีช GLOBAL FISH CO., LTD.

  ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปลาทู ท่าข้าม Thakham Mackerel Co.,Ltd.

  ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ติ่งฟง Dingfong Co.,Ltd.

  มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย

  จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • จอมธนา THE CHOM THANA CO.,LTD.

  น้ำแข็งบางหญ้า (2000)
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • น้ำแข็งบางหญ้า (2000)

  ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น PITI CENTER COLD STORAGE CO.,LTD
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น PITI CENTER COLD STORAGE CO.,LTD

  ลีฟู้ดส์ Lee Foods Company Limited
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ลีฟู้ดส์ Lee Foods Company Limited

  ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) HAVI Food Distribution (Thailand) Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) HAVI Food Distribution (Thailand) Co.,Ltd.

  มหาชัย มารีนฟู้ดส์ MAHACHAIMARINE FOODS CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • มหาชัย มารีนฟู้ดส์ MAHACHAIMARINE FOODS CO.,LTD.

  ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล THONGCHAI INTERNATIONAL CO.,LTD.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล THONGCHAI INTERNATIONAL CO.,LTD.

  โมบาย โลจิสติกส์ Mobile Logistics Co.,Ltd.
 • ประเภท : ห้องเย็น
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

 • โมบาย โลจิสติกส์ Mobile Logistics Co.,Ltd.