• ชื่อผู้ประกอบการ : คลังสินค้าเคมี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI CHEMICAL TERMINAL

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 1/2564
 • ที่ตั้ง :607 อาคารโตโยต้า ทูโช ซอย ถนน อโศกดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดินแดง ตำบล ดินแดง
 • โทรศัพท์ : 0-2641-7041


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :90 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล บางยอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 11
 • พื้นที่ : 59.42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 1044 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 4
 • พื้นที่ : 52.78 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 5
 • พื้นที่ : 34.19 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 6
 • พื้นที่ : 59.42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 7
 • พื้นที่ : 118.76 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 8
 • พื้นที่ : 118.76 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T 9
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T1
 • พื้นที่ : 94.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T10
 • พื้นที่ : 59.42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T2
 • พื้นที่ : 59.42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T3
 • พื้นที่ : 94.99 ตร.ม


0

Branch

12

Storage

1834.62

Capacity