• ชื่อผู้ประกอบการ : พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : P.K.MARINE TRADING

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 10/2564
 • ที่ตั้ง :99/19 ซอย ถนน ถนนสุราษฎร์-นครศรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง
 • โทรศัพท์ : 077-284-916-8

 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11 ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121/10 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :P1
 • พื้นที่ : 182.32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :P2
 • พื้นที่ : 182.32 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :121/4-5 ซอย - ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล บางกุ้ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 10
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 11
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 12
 • พื้นที่ : 187.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 13
 • พื้นที่ : 188.96 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 14
 • พื้นที่ : 186.17 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 15
 • พื้นที่ : 186.17 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 16
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 17
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 18
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 19
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 20
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 21
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 22
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 23
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 24
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 25
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 26
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 27
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 28
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 29
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 30
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 31
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 32
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 33
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 34
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 35
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 36
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 37
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 38
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 39
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 40
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 41
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 42
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 43
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 44
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 45
 • พื้นที่ : 425.99 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 7
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 8
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 9
 • พื้นที่ : 103.1 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :41/9 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางปะกง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 1
 • พื้นที่ : 144.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 10
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 11
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 2
 • พื้นที่ : 144.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 3
 • พื้นที่ : 144.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 4
 • พื้นที่ : 144.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 5
 • พื้นที่ : 144.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 6
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 7
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 8
 • พื้นที่ : 232.23 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บางปะกง 9
 • พื้นที่ : 183.16 ตร.ม


0

Branch

58

Storage

13486.45

Capacity