• ชื่อผู้ประกอบการ : เฟรช แอนด์ คูล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : FRESH AND COOL CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 100/2564
 • ที่ตั้ง :97 ซอย วัดต้นยางหอม ถนน สมโภชน์ 700 ปี เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สารภี ตำบล ไชยสถาน
 • โทรศัพท์ : 053 850746,053-213309


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :97 ซอย วัดต้นยางหอม ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สารภี ตำบล ไชยสถาน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 189 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : เฟรช แอนด์ คูล

 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :9 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล จตุจักร
 • โทรศัพท์ : 02-504-4244


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/3 ซอย พหลโยธิน9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล จตุจักร


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/2 ซอย พหลโยธิน9 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล จตุจักร


1

Branch

1

Storage

189

Capacity