• ชื่อผู้ประกอบการ : ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท

 • ชื่อผู้ประกอบการ : U.H.I. TALAAD THAI CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 101/2564
 • เว็บไซต์ : uhieng@chloxinfo.com
 • ที่ตั้ง :99/3 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02 9082880-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/3 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 203.2375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 301.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 218.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 301.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 426.5569 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 417.2645 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 203.2375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 309.7375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 426.5569 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 419.4089 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 203.2375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 218.4 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/14 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 140.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :10
 • พื้นที่ : 140.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :11
 • พื้นที่ : 288.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :12
 • พื้นที่ : 288.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 140.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 281.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 288.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 140.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 140.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 288.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 288.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :9
 • พื้นที่ : 140.6 ตร.ม


0

Branch

24

Storage

6217.0372

Capacity