• ชื่อผู้ประกอบการ : รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : R R P

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 103/2564
 • ที่ตั้ง :1241 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ
 • โทรศัพท์ : 044928855


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1241 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 24 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

824

Capacity