• ชื่อผู้ประกอบการ : ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Lucky Star Cold Storage Co.,Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 104/2564
 • ที่ตั้ง :888/8 ซอย ถนน สุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่
 • โทรศัพท์ : 0 2323 2666


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold Room 1
 • พื้นที่ : 567.307 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold Room 2
 • พื้นที่ : 919.338 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold Room 3
 • พื้นที่ : 672.252 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cold Room 4
 • พื้นที่ : 672.252 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A
 • พื้นที่ : 112 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น B
 • พื้นที่ : 559.65 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น C
 • พื้นที่ : 621.69 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น D
 • พื้นที่ : 565.88 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น DM
 • พื้นที่ : 24.82 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น E
 • พื้นที่ : 111.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer 1
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer 2
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer 3
 • พื้นที่ : 36 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

4934.489

Capacity