• ชื่อผู้ประกอบการ : Hippo Silokick

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Hippo(EN)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 299/2564
 • ที่ตั้ง :111 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ จตุจักร ตำบล ลาดยาว


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55 ซอย Silosoi ถนน จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ ท่าคันโท ตำบล นาตาล

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Silo
 • พื้นที่ : 1706.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Cargo
 • พื้นที่ : 16 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

1722.5

Capacity