• ชื่อผู้ประกอบการ : ทดสอบไซโล

  • ชื่อผู้ประกอบการ : testsilo

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 309/2564
  • ที่ตั้ง :89/374 ซอย ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี ตำบล ตลาดขวัญ
  • โทรศัพท์ : 0957374343


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :11 ซอย 2 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน


0

Branch

0

Storage

0

Capacity