• ชื่อผู้ประกอบการ : freez test

 • ชื่อผู้ประกอบการ : freez test

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 318/2564
 • ที่ตั้ง :11 ซอย 11 ถนน honin จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน
 • โทรศัพท์ : honin


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11 ซอย 11 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :test1
 • พื้นที่ : 176.625 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :test1
 • พื้นที่ : 529 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : freez test

 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :11 ซอย 11 ถนน honin จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน
 • โทรศัพท์ : 095841946


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11 ซอย 11 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :test1
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม


1

Branch

3

Storage

965.625

Capacity