• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นท่าข้าม

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAKAM COLD STORAGE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 107/2564
 • อีเมล์ : thakamcold.tkc@gmail.com
 • ที่ตั้ง :369 ซอย ถนน พระราม 2 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางโทรัด
 • โทรศัพท์ : 0 3443 4154


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :369 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางโทรัด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 1100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 484 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 484 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1
 • พื้นที่ : 67.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 2
 • พื้นที่ : 67.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 3
 • พื้นที่ : 67.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 4
 • พื้นที่ : 67.5 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

2338

Capacity