• ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัด

  • ชื่อผู้ประกอบการ : Limagrain (Thailand) Co.,Ltd.

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 341/2565
  • ที่ตั้ง :1126/2 ชั้น 27 อาคารวานิช 2 ห้องเลขที่ 2701,2704 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราชเทวี ตำบล มักกะสัน
  • โทรศัพท์ : 022551150


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :192 หมู่ที่ 3 ซอย ถนน จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ ตากฟ้า ตำบล อุดมธัญญา


0

Branch

0

Storage

0

Capacity