• ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเเทศไทย) จำกัด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SATO-SHOJI (THAILAND) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 342/2565
 • ที่ตั้ง :1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2406-7 ซอย ถนน สาทรใต้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา
 • โทรศัพท์ : 02-6595784


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :893 หมู่ 7 ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล ท่าตูม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :warehouse 1
 • พื้นที่ : 780 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :warehouse 2
 • พื้นที่ : 2144 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

2924

Capacity