• ชื่อผู้ประกอบการ : pim-test2

  • ชื่อผู้ประกอบการ : pim-test2

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 345/2565
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :1 ซอย 1 ถนน จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ทองผาภูมิ ตำบล ท่าขนุน


0

Branch

0

Storage

0

Capacity