• ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Best Logistic Technology (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 346/2565
 • ที่ตั้ง :825 ซอย ถนน เทพรัตน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 0210888000


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :188/9 - 188/11 ซอย ม.7 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :188/9-188/11
 • พื้นที่ : 4956 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

4956

Capacity