• ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHIANGMAI THANATHON FARM CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 352/2565
 • ที่ตั้ง :98 หมู่ที่ 17 ซอย - ถนน - จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ฝาง ตำบล แม่สูน
 • โทรศัพท์ : 053-346554


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :98 หมู่ที่ 17 ซอย - ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ฝาง ตำบล แม่สูน


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :44-45 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ฝาง ตำบล สันทราย


0

Branch

0

Storage

0

Capacity