• ชื่อผู้ประกอบการ : เอเอสแอล โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ASL LOGISTICS CO., LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 362/2565
 • ที่ตั้ง :26/55 ซอย ถนน นางลิ้นจี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ทุ่งมหาเมฆ


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :999/154-155 ซอย หมู่ที่ 15 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :999/154
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :999/155
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

2

Storage

1920

Capacity