• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นปรมี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PARAME COLDSTORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 108/2564
 • ที่ตั้ง :133 ซอย ถนน ชม.-พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม
 • โทรศัพท์ : 0 5385 4800 053 241 600


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :133 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 324 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 324 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

648

Capacity