• ชื่อผู้ประกอบการ : กัสเซบึน (ไซโล)

  • ชื่อผู้ประกอบการ : got7

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 374/2566
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :11 ซอย 22 ถนน จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ แก้งคร้อ ตำบล หนองสังข์


0

Branch

0

Storage

0

Capacity