• ชื่อผู้ประกอบการ : กัสเซบึน ทดสอบ (ห้องเย็น)

  • ชื่อผู้ประกอบการ : got test

  • ประเภทนิติบุคคล :
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 376/2566
  • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


0

Branch

0

Storage

0

Capacity