• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นพงษ์ทิพย์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PONGTIP COLDSTORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 109/2564
 • ที่ตั้ง :1280 ซอย ถนน วิเชียรโชฏก จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย
 • โทรศัพท์ : 034820629


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1100 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล มหาชัย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 445.725 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 445.725 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 445.725 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 445.725 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

1782.9

Capacity