• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็น ลีฮะฮวด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : LEE HA HUAD COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 110/2564
 • เว็บไซต์ : https://2292uww.uteeni.com/th/
 • ที่ตั้ง :452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน ท่าดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน
 • โทรศัพท์ : 0 0437 2907-8, 0 2437 7858, 0 2438 4948


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 223.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

323.6

Capacity