• ชื่อผู้ประกอบการ : อะกรี เวิลด์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : AGRI WORLD CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 114/2564
 • อีเมล์ : customer@agriworld.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.agriworld.co.th/
 • ที่ตั้ง :101/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม
 • โทรศัพท์ : 035-287-450

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :101/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :-
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้งอเย็น R6
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R10
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R11
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R12
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R13
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R14
 • พื้นที่ : 320 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R16
 • พื้นที่ : 320 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R17
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R18
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R19
 • พื้นที่ : 21 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R20
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R21
 • พื้นที่ : 525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R22
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R3
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R4
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R7
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R8
 • พื้นที่ : 640 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R9
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น R15
 • พื้นที่ : 640 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/8 ซอย อนามัย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางน้ำจืด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 120 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 13
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 14
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 15
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 16
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม


0

Branch

39

Storage

9586

Capacity