• ชื่อผู้ประกอบการ : อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Asahi FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 115/2564
 • ที่ตั้ง :100 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก
 • โทรศัพท์ : (034) 841 286


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :100 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 875 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 216 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 60 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1961

Capacity