• ชื่อผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHOL BURI COLD STORAGE INDUSTRIAL CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 117/2564
 • ที่ตั้ง :638/8 ซอย ถนน พิพิธ จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด
 • โทรศัพท์ : (038) 282107


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :638/8 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 156 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 384 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 5
 • พื้นที่ : 32 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

1100

Capacity