• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : N.A.D. COLD STORAGE OCMPANY UNITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 118/2564
 • ที่ตั้ง :25/2 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา
 • โทรศัพท์ : 0-3859-5941-42

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :25/2 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล พิมพา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 1530 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 414 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 552 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 552 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 1104 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 45 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 45 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

4242

Capacity