• ชื่อผู้ประกอบการ : เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : EAIMIMJIT FISHERY CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 119/2564
 • ที่ตั้ง :34 ซอย ถนน มาลัยแมน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล หนองปากโลง
 • โทรศัพท์ : (034) 251634


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :34 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล หนองปากโลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข1
 • พื้นที่ : 56.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข2
 • พื้นที่ : 56.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข3
 • พื้นที่ : 56.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข4
 • พื้นที่ : 56.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข5
 • พื้นที่ : 56.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข6
 • พื้นที่ : 27 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข7
 • พื้นที่ : 27 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

335.25

Capacity