• ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ANGTHONG WAREHOUSE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 12/2564
 • อีเมล์ : kwanchai@atw.wangkanai.co.th; chueharn@hotmail.com; pornwit.wipanurat@gmail.com
 • ที่ตั้ง :43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ซอย ถนน สาทรใต้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา
 • โทรศัพท์ : (02) 210-0878-80

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :5 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางเสด็จ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S1
 • พื้นที่ : 4581.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :S2
 • พื้นที่ : 5760 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

10341.5

Capacity