• ชื่อผู้ประกอบการ : ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : IMG FROZEN FOODS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 120/2564
 • อีเมล์ : sales@imgfoods.com
 • เว็บไซต์ : http://www.imgfoods.com/
 • ที่ตั้ง :48/6 ซอย ถนน เอกชัย จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี
 • โทรศัพท์ : (034) 837 711

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น
 • ISO 9001 : 2000

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48/6 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 11
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 12
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 13
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 14
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 15
 • พื้นที่ : 750 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1
 • พื้นที่ : 75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 2
 • พื้นที่ : 75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 3
 • พื้นที่ : 75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 4
 • พื้นที่ : 75 ตร.ม


0

Branch

19

Storage

6550

Capacity