• ชื่อผู้ประกอบการ : ที.พี.แปซิฟิค

 • ชื่อผู้ประกอบการ : T.P.PACIFIC CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 122/2564
 • อีเมล์ : mongkol@pfp-pacific.com, tppacific@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.pfp-pacific.com
 • ที่ตั้ง :149/4 ซอย ถนน จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ เมืองพิษณุโลก ตำบล บ้านป่า
 • โทรศัพท์ : 055-295002-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :149/4 ซอย ถนน จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ เมืองพิษณุโลก ตำบล บ้านป่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Anti
 • พื้นที่ : 120 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 1
 • พื้นที่ : 540 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 2
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

840

Capacity