• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็มเคห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : M K COLD STORAGE CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 124/2564
 • อีเมล์ : info@mkcoldstorage.co.th
 • ที่ตั้ง :69/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี
 • โทรศัพท์ : 0 3443 2333-6


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :69/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 460 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 13
 • พื้นที่ : 460 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 14
 • พื้นที่ : 460 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 15
 • พื้นที่ : 460 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 16
 • พื้นที่ : 460 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 17
 • พื้นที่ : 460 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 18
 • พื้นที่ : 345 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 19
 • พื้นที่ : 1176 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 20
 • พื้นที่ : 1650 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 21
 • พื้นที่ : 1200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 3
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 4
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 5
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 6
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 7
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 8
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


0

Branch

29

Storage

13031

Capacity