• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นสะพานคลอง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SAPAN KLONG REFRIGERATING CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 125/2564
 • ที่ตั้ง :669/3 ซอย คลองสังเขป ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด
 • โทรศัพท์ : 038-277590


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :669/3 ม. ซอย คลองสังเขป ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี ตำบล บ้านโขด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 7
 • พื้นที่ : 293.36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 8
 • พื้นที่ : 293.36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 37.345 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

624.065

Capacity