• ชื่อผู้ประกอบการ : สินชัยห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SINCHAI COLDSTORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 126/2564
 • อีเมล์ : sinchai@ruxchai.com
 • เว็บไซต์ : www.ruxchaigroup.com
 • ที่ตั้ง :57/34 ซอย ถนน เอกชัย จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม
 • โทรศัพท์ : 034 834 272

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :57/34 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 1
 • พื้นที่ : 178.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 10
 • พื้นที่ : 243.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 11
 • พื้นที่ : 174.72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 12
 • พื้นที่ : 214.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 13
 • พื้นที่ : 214.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 14
 • พื้นที่ : 214.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 15
 • พื้นที่ : 214.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 16
 • พื้นที่ : 214.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 17
 • พื้นที่ : 214.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 18
 • พื้นที่ : 249.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 19
 • พื้นที่ : 249.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 2
 • พื้นที่ : 255 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 20
 • พื้นที่ : 249.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 21
 • พื้นที่ : 84 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 22
 • พื้นที่ : 84 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 3
 • พื้นที่ : 178.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 4
 • พื้นที่ : 178.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 5
 • พื้นที่ : 255 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 6
 • พื้นที่ : 210.18 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 7
 • พื้นที่ : 269.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 8
 • พื้นที่ : 210.18 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บ 9
 • พื้นที่ : 174.72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 1
 • พื้นที่ : 34.02 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 2
 • พื้นที่ : 38.07 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 3
 • พื้นที่ : 36.45 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 4
 • พื้นที่ : 36.45 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 5
 • พื้นที่ : 70.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องฟรีส 6
 • พื้นที่ : 70.4 ตร.ม


0

Branch

28

Storage

4818.19

Capacity