• ชื่อผู้ประกอบการ : วิวัฒชัย ฟาร์ม

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Wiwatchai Farm

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 127/2564
 • ที่ตั้ง :99/5 ซอย เทศบาล 4 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 081 3765320


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/5 ซอย เทศบาล4 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 83 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

349

Capacity