• ชื่อผู้ประกอบการ : คิงส์ แครอท

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KINGS CARROT

 • ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 128/2564
 • ที่ตั้ง :247/3 ซอย ท่ากลาง ถนน จักรเพชร จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ทวีวัฒนา ตำบล ศาลาธรรมสพน์
 • โทรศัพท์ : 0 2448 0901

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :37/1 ซอย ไอยรา 5 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :K.C 1
 • พื้นที่ : 271.887 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :K.C 2
 • พื้นที่ : 271.887 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :K.C 3
 • พื้นที่ : 271.887 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :K.C 4
 • พื้นที่ : 336.622 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KC 5
 • พื้นที่ : 176.595 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KC 6
 • พื้นที่ : 187.575 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1516.453

Capacity